Största företagen i Göteborg 2022

Omslagsbild till artikeln om största företagen i Göteborg

Göteborgsregionen utmärks av ett brett och mångfacetterat näringsliv. Här finns några av världens ledande företag inom sin bransch. Några av dessa har blivit så stora att de klassas som multinationella företag. Men vilka är de? Här listar vi de största företagen i Göteborgsregionen.

Ett företags storlek kan mätas på flera olika sätt. Vanligast är kanske att utgå från antalet anställda, men för att komplettera bilden är såväl omsättning som börsvärde relevanta indikatorer. Här är de största företagen i Göteborgsregionen utifrån dessa olika bedömningsgrunder.

 

Största företagen efter anställda

Flertalet av de största företagen i Göteborgsregionen bedriver forskning och utveckling på världsledande nivå. Volvo Cars, med utveckling och produktion i Torslanda, är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn i Göteborgsregionen. Räknar vi anställda i Göteborgsregionen inom AB Volvo är siffran drygt 12 300 anställda.
 

En bild som visar bord</p>
<p>Automatiskt genererad beskrivning

 

 Största företagen efter omsättning

På listan över företag i Göteborgsregionen med störst omsättning som har huvudkontor här återfinns AB Volvo och Volvo Cars, som också är de två företagen som omsätter mest i hela Sverige. På tredje plats kommer SKF som följs av Carl Bennet och Stena-sfären.

 

En bild som visar bord</p>
<p>Automatiskt genererad beskrivning
 

 Företagen med störst börsvärde

Ytterligare ett sätt att mäta ett företags storlek är genom dess börsvärde. Här toppas listan av bolag med huvudkontor i regionen av AB Volvo följt av investmentbolaget Latour, Volvo Cars och fastighetsbolaget Balder.

 

En bild som visar bord</p>
<p>Automatiskt genererad beskrivning

 

Källor:
100% fakta och statistik, BRG.
Largest Companies.
SCB.
Avanza.

.

Relaterad information