Sveriges första International House är igång

Madalina Magnusson och Lovisa Bohlin är besökarnas huvudkontakt på International House Gothenburg. På Järntorget i Göteborg möter de dagligen nya svenskar som behöver råd om jobb, bostad, skola och fritid.

Torsdag den 2 september invigs International House Gothenburg, som är fullt redo att stödja ny talang som vill arbeta, etablera sig och leva i Göteborgsregionen. I huset på Järntorget, mitt i centrala Göteborg, har staden samlat all relevant service för dem som kommer hit från andra länder för att forska eller studera, och framför allt arbeta.

Poängen är att erbjuda internationell kompetens en tydlig och smidig entré till det svenska samhället i Göteborgsregionen, även rent fysiskt.

International House Gothenburg är därför samlokaliserat med statens nyöppnade servicekontor vid Järntorget, som drivs av Statens servicecenter. Där kan människor som är nya i stan hantera nödvändiga myndighetskontakter med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, till exempel skaffa sig personnummer och ID-kort. Sedan kan de direkt ta sig runt hörnet till International House Gothenburg för ett individuellt möte och få hjälp med övriga samhällskontakter och allt annat praktiskt kring bostad, skolor, jobb och fritid.

– Den känns oerhört roligt att kunna erbjuda människor som vill etablera sig i Göteborg ett förstklassigt stöd på plats. International House kommer vara en framgångsfaktor i den konkurrens om kompetens som vi upplever allt starkare för var dag som går, det är jag övertygad om, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Har redan hjälpt 250 personer
Förutom individuell rådgivning och karriärstöd arrangeras många evenemang och aktiviteter, totalt ett 30-tal i höst, som också ger möjlighet att knyta nya kontakter.

Ämnena täcker allt från svensk kultur och affärskultur till hur man köper hus och vad Göteborg erbjuder på fritiden. Kurser och workshops ges om hur man skriver cv, bäst nätverkar med andra, navigerar på den svenska arbetsmarknaden och det svenska skolsystemet, och var och hur man kan lära sig svenska. Egna språkcaféer arrangeras också.

– Vi flyttade in i april i år och har varit igång digitalt fullt ut sedan dess. Hittills har vi guidat cirka 250 personer på olika sätt. Det pekar på det stora behov vi möter, från människor som våra arbetsgivare efterfrågar och har arbete för, men inte har möjlighet att serva fullt ut, säger Andreas Göthberg, gruppchef för utländska direktinvesteringar, Business Region Göteborg.

Stödet kan vara särskilt värdefullt för medföljande, och i mjukare frågor som rör familjen generellt. Eller för nästa steg i karriären. Utländska mastersstudenter som vill stanna kvar och etablera sig i Sverige kan också få hjälp som är svår att hitta på annat håll.

Tidigt stöd allt viktigare
International House Gothenburg genomför även generell rådgivning som passar dem som planerar att flytta till Sverige men ännu har kommit hit.

– Den första kontakten sker tidigare nu, under pandemin. Folk hittar oss digitalt, innan de har landat här. Vi kan därigenom ge råd tidigare och undvika att saker sker i fel ordning. Men att nu även kunna välkomna hit folk fysiskt känns naturligtvis väldigt bra. Som en milstolpe, säger Andreas Göthberg.

Verksamheten drivs av Göteborgs stad genom Business Region Göteborg i samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, ArbVux, som bland annat hanterar språkutbildningar, vidareutbildning och validering av utbildning. Västra Götalandsregionen medfinansierar. Arbetsförmedlingen erbjuder också internationell service på plats genom Eures-rådgivare, flera dagar i veckan.

Starkt efterfrågat av näringslivet
Satsningen är en vidareutveckling av delar av Move to Gothenburgs verksamhet (se vidare nedan), ett brett initiativ som under fem år har utvecklat regionens arbete med att attrahera och ta emot internationell kompetens.

– Att se flera års målmedvetet samarbete mellan näringsliv, akademi, stad och region resultera i att International House Gothenburg nu invigs är fantastiskt kul och otroligt viktigt för att arbetsgivarna här ska kunna rekrytera den kompetens de behöver, säger Niklas Delersjö, verksamhetschef för Move to Gothenburg.

Till Göteborgsregionen anländer årligen runt 10 000 personer som kan ha nytta av den här typen av hjälp, enligt uppskattningar som bygger på tillgänglig statistik från SCB. Men eftersom behovet av kompetens är stort finns potential för många fler.– Trots hög arbetslöshet ser vi den största kompetensbristen i Europa på 15 år. Att vi nu har verktyg för att både attrahera och ta emot internationell kompetens är avgörande för att vi ska stå oss i konkurrensen med andra regioner i Europa och övriga världen, säger Niklas Delersjö.

 

Mer om Move to Gothenburg

Move to Gothenburg är ett initiativ som under fem år har utvecklat regionens arbete med att attrahera och ta emot internationell kompetens. Bakom Move to Gothenburg står Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen samt flera av regionens större företag och universitet.

Move to Gothenburg kommer att fortsätta arbetet med att attrahera global talang. Fram till idag har man nått ut till över 9 miljoner personer med budskapet om att utveckla sin karriär i Göteborgsregionen.
www.movetogothenburg.com

Mer om International House Gothenburg
International House Gothenburg är en vidareutveckling av Move to Gothenburgs mottagande verksamhet. Etableringen av International House Gothenburg är en av de mest efterlängtade åtgärderna i det näringslivsstrategiska program som är framtaget i tät dialog med näringslivet, och som Göteborgs Stad prioriterar högt. Läs mer om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program här.

Kostnaden för att driva International House Gothenburg är cirka 3 miljoner kronor per år.

International House är ett koncept som har växt fram internationellt. Liknande mötesplatser finns idag i Köpenhamn, Helsingfors, Riga och även Eindhoven. Stockholm planerar också för en mötesplats av samma slag.

Läs mer om vidare om inflödet av kvalificerad arbetskraft från andra länder i rapporten Internationell kompetens 2020 (Peter Warda et al)
www.movetogothenburg.com/international-house-gothenburg

 

Kontaktpersoner:

Andreas Göthberg, gruppchef för utländska direktinvesteringar, Business Region Göteborg
andreas.gothberg@businessregion.se, 031-367 61 32

Lovisa Bohlin, rådgivare och projektledare, International House Gothenburg
lovisa.bohlin@businessregion.se, 031-367 61 56

Niklas Delersjö, verksamhetschef, Move to Gothenburg
niklas.delersjo@movetogothenburg.com, 031-83 59 38