Tillåtande miljöer berikar hela staden

Konstverk: Natura av Charquipunk. Hammarkullen Urban Art 2017

Områden som Ringön, Järntorget och Klippan visar på kulturens, konstens och kreativitetens betydelse för att göra en stad attraktiv. Nu släpps en publikation som sätter strålkastarljuset på de tillåtande miljöerna i Göteborg – och hur de kan stärkas och bli fler.

Det är Business Region Göteborg, Kulturförvaltningen och Fastighetsägarna som ligger bakom publikationen, och ett gemensamt arbete som har skett kring så kallade tillåtande miljöer. Inspiration och lärdomar har hämtats från Köpenhamn, Berlin, Eindhoven, Helsingfors, Barcelona och London.

Som spännande exempel från Göteborg lyfter parterna fram ett brett urval av exempel. Mycket fokus läggs på Järntorgsområdet, loppmarknaden Kommersen och tankarna kring nya Masthuggskajen. Erfarenheterna från stadsutvecklingsprojektet Saltet på Ringön lyfts fram, liksom avtrycken som Konstnärernas kollektivverkstad har gjort, i det gamla Sockerbruket vid Klippan och i förlängningen vid Röda Sten.

– Rapporten visar att alla medverkande är rörande överens om vikten och behovet av kultur och kreativitet i en stad, och då återstår bara att försöka få ihop det i verkligheten. Det har ibland visat sig vara lite svårare, säger Johan ”Red Top” Larsson.

I publikationen vill parterna spegla betydelsen av att göra plats för tillåtande miljöer i stadsrummet och peka på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. Inte minst belysa hur viktigt det är att kreatörer, fastighetsägare och myndigheter förstår varandras behov och hittar fruktbara sätt att samverka. Några förslag som lyfts fram är:

  • I tillåtande miljöer finns alltid olika intressen och en vilja att tänja på gränser. Vid samverkan inom kultursektorn är därför viktigt att vara öppen med vilka riskfaktorer som finns i ett samarbete eller projekt. En gemensam riskanalys kan vara ett bra verktyg.
  • Urban Konst, Göteborgs Konsthalls verksamhet kring konst i det offentliga rummet: exempelvis att anordna gatukonstfestivaler, förändra en fasad genom en muralmålning eller använda en plats på ett nytt sätt, och som lett till en förändrad inställning gentemot grafitti.
  • Att ta fram lokalprogram för yrkesgrupper som konstnärer, arkitekter, designers och konsthantverkare kan vara värdefullt när stadsdelar ska utvecklas.
  • Ateljélägenheterna i Biskopsgården som är framtagna för konstnärer är fina exempel, där de både kan leva och verka.

– Det är viktigt att de här frågorna kommer upp på agendan och diskuteras just nu när staden växer så snabbt. Vi behöver skapa hållbara förutsättningar för kulturen och kulturutövare, så att kulturen kan utvecklas i takt med staden. Det handlar ytterst om vilket stad vi vill ha i framtiden, säger Anna Rosengren, direktör på kulturförvaltningen.

Läs vidare i publikationen Tillåtande miljöer

Välkommen till Samtal kring Tillåtande miljöer
Kom och ta del av arbetet med Tillåtande miljöer, och presentationen av publikationen. Medverkar gör bland annat representanter från kulturförvaltningen, Fastighetsägarna och Business Region Göteborg.

Tid: torsdag 16 juni, kl 16.00-17.30
Plats: Folkteatern, på Järntorget

För mer information, kontakta:
Johan “Red Top” Larsson, Business Region Göteborg
johan.larsson@businessregion.se
0705-23 65 29