Uppsagd kompetens ett stort plus för småföretag

Kompetens plus

Under coronapandemin har många personer med hög kompetens och lång erfarenhet blivit av med sina jobb. Samtidigt kämpar småföretag och startups för att överleva och hitta nya vägar. Då föddes projektet Kompetens+ där de här personerna matchas med företag för att bidra till företagens utveckling, säger Pernilla Blom, projektledare Kompetens+ på Business Region Göteborg.

BRG såg en vinn-vinn-situation i att både kunna behålla kompetens i regionen och att i vissa fall kunna överföra den från en bransch till en annan. De mindre företagen får då tillgång till väldigt kunniga personer som de inte haft möjlighet till annars.

Projektet Kompetens+ består av tre delar:

  1. Matchning
  2. Starta eget-stöd med hjälp av projektets olika partners
  3. Kompetenshöjande insatser i form av workshops och webbinarier

Matchning innebär att uppsagda personer via TRR, som är tjänstemännens omställningsorganisation, hjälper ett företag frivilligt och ideellt under sin uppsägningstid.

– Det har börjat bra. Många av dessa kompetensresurser har gedigen erfarenhet och vill väldigt gärna hjälpa till och är glada att deras kompetens efterfrågas. Hittills har vi tolv matchningar efter att ha varit i gång i två månader, plus 15 resurser som står på tur, säger Pernilla.

För att bli kompetensresurs måste personen vara inskriven på TRR, eftersom de står för nödvändiga försäkringar. Syftet med att företag tar emot kompetensresurser är främst att öka innovationskraften. Företagen får en unik möjlighet att få ny input på sina befintliga problem plus ett bollplank för nya idéer. Och kompetensresurserna får en fin möjlighet att bredda sina nätverk och testa nya branscher.

I den bästa av världar kan detta fungera som en rekryteringsprocess. Ingen är gladare än vi om det skulle leda till anställningar, men främst handlar allt om att ge båda parter en knuff i rätt riktning, säger Pernilla.

Resurskompetenserna är personer med lång erfarenhet av ledarskap eller är seniora ingenjörer och specialister av olika slag – produktutvecklare, maskiningenjörer, tekniska säljare, HR-specialister, supply chain managers med mera.

– En rolig matchning som lyckats är att en civilingenjör från Cevt som jobbat med produktionsflöden nu ska hoppa in på ett mejeri med flödesproblem.

Hur omfattande samarbetena blir är olika från fall till fall. Det kan röra sig om enstaka timmar till några dagar i veckan under en period. Ett exempel på att Kompetens+ fungerar är företaget Smartr, en specialistbyrå inom Big Data och Artificiell Intelligens (AI).

– En kille från Volvo Cars matchade oss perfekt. Inte bara för att han hade arbetat med just AI där, han hade också stor domänkunskap från automotive som var väldigt nyttig för oss. Dessutom kom han helt rätt i tiden. Väldigt roligt!, säger Viktor Olsbo, företagets vd.

Den andra delen av projektet innebär att de personer som finns hos TRR och som är intresserade av att starta eget får ett direktspår till rådgivning hos projektets partners.

– Intresset att starta eget är stort hos den här målgruppen. Drivhuset ska hålla i ett fulltecknat affärsutvecklingsprogram för dem senare i vår, avslutar Pernilla.

Vill du veta mer om Kompetens+?

Kontakta:

Pernilla Blom
pernilla.blom@businessregion.se
Tfn: 031-367 61 22

 

Kompetens+ är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Västra Götalandsregionen. Projektet ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner och samverkar med TRR.Samarbetspartners är: Coompanion, GU Ventures, Drivhuset, Venture Cup, IDC West Sweden, IUC Sjuhärad, IUC Väst. Projektet har också ett uppdrag att upprätta en modell och ett arbetssätt som kan användas i eventuella framtida kriser.