”Väldigt bra om Göteborg kan leda regionens elektrifieringsomställning”

Laddning av en elbil samt kraftledningar

Elektrifieringen av transportsystemet går snabbt nu. Men har vi alla inom Göteborgsregionen relevant kunskap om utvecklingen på området? Och har vi samma uppfattning i regionkommunerna om var vi står och vart vi är på väg? 

Det var ämnet för dagen när närmare 60-talet deltagare från Göteborgsregionen – politiker, tjänstemän, näringslivschefer, vd:ar för kommunernas energibolag med flera – samlades på Lindholmen Science Park den 20 maj för att bygga gemensam kunskap och bild inom regionen kring den snabba elektrifieringsomställningen av transportsystemet.  

– Det finns många frågor, till exempel om vi kommer se en effektbrist och hur vi i sådana fall hanterar den. Eller hur kommunerna påverkas av arbetet inom Göteborgs Stad med elektrifieringsuppdraget eller satsningen på Gothenburg Green City Zone. Därför är viktigt att vi ses så här inom Göteborgsregionen och pratar oss samman om vilka möjligheter och utmaningar som omställningen innebär, säger Lars Bern, gruppchef fordon och transporter på Business Region Göteborg, som modererade elektrifieringsdagen tillsammans med Maria Sigroth, avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).

Jag upplevde att engagemanget var stort. Vi bjöds på intressanta föredrag, paneldebatter och diskussioner som gav en helhetsbild över läget, möjligheterna och behoven i regionen. Tillsammans har deltagarna många goda exempel som är möjliga för fler att ta efter, säger Maria Sigroth.

Kan ni nämna några saker som diskuterades?

Vi pratade till exempel om utmaningar som tidskrävande tillståndsprocesser och om att det krävs regional samordning bland annat om hur man använder de regionala mark- och vattenområdena för att gynna tillväxten i regionen på bästa sätt. Det är tydligt att det behövs dialog på alla planeringsnivåer, från det lokala till det nationella, säger Maria Sigroth.

Framförhållning var ett annat nyckelord man lyfte fram, vare sig vi pratar om den lokala planeringen av laddinfrastruktur i en kommun till planeringen av jättekraftledningar som ska in och försörja stora omställningar av industrin. Utmaningarna är gemensamma, även om de ser lite olika ut för de olika kommunerna. Det framgick också tydligt hur man efterfrågar den gemensamma västsvenska rösten i nationella sammanhang – det här är ju större än bara Göteborgsregionen, det är hela Västsverige som påverkas. Därför vore det väldigt bra om Göteborg kan leda regionens elektrifieringsomställning och ta lead på att hitta nya och attraktiva affärsmodeller för att öka takten i omställningen, säger Lars Bern.