"Vi har mycket industri men också de ICT-kompetenser som krävs för Industri 4.0"

SKF fabrik i Göteborg
Göteborgsföretaget SKF har senaste åren satsat stort på att modernisera sin fabrik i Göteborg. Foto: SKF

Tillverkningsindustrin befinner sig på gränsen till ett paradigmskifte – den blir mer automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. Som Sveriges industriella hjärta är Göteborgsregionen hemmaplan för företag som är i täten. Här finns också den ICT-kapacitet som behövs för att driva denna utveckling, vilket framgår av Business Region Göteborgs nya kartläggning av landskapet för Industri 4.0 i Västsverige.

Vad är Industri 4.0?
– Det finns många olika definitioner, men i ett nötskal handlar det om att använda alla de senaste teknikerna – såsom sakernas internet (Internet of Things), cloud och artificiell intelligens – för att möjliggöra modern tillverkning. Det finns till exempel en trend mot automatisering och datautbyte inom tillverkningsteknik, säger Erik Behm, områdes- och investeringsansvarig för ICT på Business Region Göteborg.

Nämn några av kartläggningens viktigaste resultat?
 I Västsverige och Göteborg har vi mycket industri, men också de ICT-kompetenser som behövs som en del av Industri 4.0. Vi ser också att det finns ett starkt klustersamarbete och arenor för att samla in och sprida kunskap och erfarenhet, såsom Stena Industry Innovation Lab, Assar Industrial Innovation Arena, Smarta Fabriker och Mobility Xlab, säger Johan Hogsved, som genomförde kartläggningen på uppdrag av Business Region Göteborg. 

Industri 4.0 händer nu och även om vi redan har sett mycket ändra sig – det kommer att komma ännu mer. SKF, Wellspect Healthcare, Tonsjö och Volvokoncernen är några av regionens ledande företag när det gäller genomförandet, säger Johan.

Erik Behm och Johan Hogsved
Erik Behm och Johan Hogsved Business Region Göteborgs Erik Behm och Helos Johan Hogsved, som presenterade resultaten i ett färskt webbinarium ”Västsveriges industri 4.0 landskap”.

Varför är det viktigt att föra regionen framåt inom Industri 4.0?
Med en återindustrialisering av Sverige, och mer och mer produktion i Europa i stället för i Fjärran Östern, måste vi vara kostnadseffektiva. Vi måste också vara flexibla och använda den senaste tekniken. Annars finns det en risk att vår tillverkningsindustri går samma öde till mötes som Kodak, Nokia eller i Sverige Facit, säger Erik Behm, som arbetar med ICT-klusterutveckling och investeringsfrämjande.

När det gäller Industri 4.0, hur placerar sig Göteborgsregionen internationellt?
Vi har en mycket bra grund att stå på med en stark industriell bas och en innovativ och digital ekonomi. Vi har ett antal ledande företag samt branschorganisationer, Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen. Vi har även starka universitet – Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad – samt forskningsparker och Göteborgs Tekniska College, GTC, säger Erik Behm.

Dessutom har vi nätverken, men även arenorna för samarbete som Innovatum, Stena Industry Innovation Lab och AI Innovation of Sweden, för att nämna några. Det är här innovationskraften skapas och vi uppmuntrar företag med driv att kontakta oss, säger Erik Behm.

Industri 4.0 öppnar upp ett nytt konkurrenslandskap. Det påverkar också alla branschområden, från produktion till produkt till affärsmodell. Jag menar att vi är väl positionerade, men det är även den internationella konkurrensen, säger Johan Hogsved.