Volvo Cars på börsen – bra för Göteborg och bra för Sverige

Volvos Cars resa mot full elektrifiering är viktig för jobben, kunskapsutvecklingen och konkurrenskraften i Sverige, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation, Business Region Göteborg.

Personbilstillverkaren Volvo får in 20 miljarder svenska kronor från nya delägare vid börsintroduktionen. Medlen ska satsas i omställningen till eldrift och klimatsmart mobilitet. Med svenska mått är det en ansenlig grön investering – som kan ge god avkastning i Sverige.

Ägare och ledning för Volvo Cars vill snabbt ställa om till att leverera och leva på hållbar, fossilfri mobilitet. Det nya kapitalet ska bland annat investeras i att ta fram och producera egna batterier, tillsammans med Northvolt.

Jobben, kompetensutvecklingen och konkurrenskraften

– Att Sveriges största privata arbetsgivare får in så pass mycket medel till gröna investeringar är i grunden en mycket god nyhet. Volvos Cars resa mot full elektrifiering är viktig för jobben, kunskapsutvecklingen och konkurrenskraften i Sverige, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation, Business Region Göteborg.

Bolaget sysselsätter självt nära 25 000 anställda i Sverige, och skapar runt 60 000 ytterligare jobb i underleverantörsledet och indirekt i ekonomin i stort (faktor 2,44, enligt gängse modell). Men det handlar också om typen av kompetens som sysselsätts.

Här talar vi om högkvalificerade konsulter, mjukvarubolag och andra techbolag som engageras i att ta fram tekniska och juridiska lösningar, ny design och nya affärsmodeller för morgondagens hållbara mobilitet – eldriven, delad och digitaliserad.

– De investeringar som Volvo Cars gör hjälper Göteborg att befästa positionen som Sveriges innovationsmotor och en av världens främsta hållbarhetsregioner. I kölvattnet av de investeringar som görs inom modern mobilitet tar techbolagen allt mer plats. Det är en trend vi ser tydligt nu, säger Maria Strömberg.

En del av lösningen på klimatutmaningen

Kunskapsmässigt lär Volvo Cars bli tongivande inte bara inom fordonssektorn, utan i omställningen av hela svenska industrin mot fossilfrihet. Ett kunskapsmässigt starkare led av underleverantörer gynnar också den svenska omställningen i stort, och stärker svensk konkurrenskraft internationellt.

– Som industriland vill och behöver vi ju vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Det är här tillväxten av nya jobb sker, säger Lars Bern, gruppchef fordon och transport, Business Region Göteborg.

Hur stor effekten blir på övriga Sverige beror i hög utsträckning på hur framgångsrik Volvos omställning blir, och var konkreta satsningar landar geografiskt. Och det vet vi inte än. Konkurrensen är extremt tuff och svårförutsägbar.

– Men vi vet att ledning och ägare har lyckats fantastiskt väl de senaste elva åren, sålt allt fler bilar, tagit marknadsandelar och ökat sina marginaler. Och att Volvo Cars på många sätt är förberedda på total transformation, säger Lars Bern.

Ännu starkare inom forskning och utveckling

Hur mycket är då det resta kapitalet i sammanhanget, 20 miljarder svenska kronor?

– Det är mer än vad Geely en gång betalade för hela Volvo Cars. Summan kan också jämföras med totalkostnaden för all privat forskning och utveckling i Sverige årligen, 122 miljarder svenska kronor. Göteborgsregionens företag står för en tredjedel av den summan, 41 miljarder, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

– För Västsverige talar vi alltså om 50 procent mer i privata FoU-medel på ett bräde, bara genom Volvos Cars börsintroduktion. Det är bra för Göteborg och det är bra för Sverige.