Volvo Cars vill hitta globala hållbara mobilitetslösningar inom Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone  är en kraftsamling där företag, samhällsaktörer och akademi testar och skalar upp lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem. Och det sker här och nu, i verklig miljö. Målsättningen är att skapa ett utsläppsfritt transportsystem till 2030.

Elektrifiering, mobilitetsdelningstjänster, självkörande färdmedel, uppkopplade fordon och trafiksäkerhet är några av de områden som det kommer att testas lösningar och innovationer för i Gothenburg Green City Zone. En av initiativtagarna är Volvo Cars. 

– Vi vill driva initiativ inom mobilisering i Göteborgsområdet, och som en del i det vill vi testa och demonstrera lösningar som har med mobilitet att göra. Det kommer vi att kunna göra inom Gothenburg Green City Zone, säger Thomas Andersson, vice president på Volvo Cars.

I samverkan mot utsläppsfri zon

Volvo Cars kontaktade Business Region Göteborg, med sin idé om en grön testzon för knappt två år sedan. Då visade det sig att de hade liknande ambitioner för de hållbara mobilitetsfrågorna i staden. Gemensamt sattes ett slutmål – att det till 2030 ska finnas en stor utsläppsfri zon i Göteborg. Det stämmer väl med stadens antagna mål om ett fossilfritt transportsystem till 2030 samt att koldioxidutsläppen från transporter ska ha minskat med minst 90 procent.­– Vår målsättning är att testa och demonstrera lösningar i samarbete med andra aktörer, såsom näringsliv, staden, akademi och institut. I första hand är det teknik som är relativt mogen men som måste testas ihop med andra delar på systemnivå. Till exempel får våra uppkopplade bilar ett ännu större värde om de är uppkopplade mot något annat. I zonen kan vi testa dem mot infrastruktur, trafikledning och trafiksäkerhet för att få reda på hur de fungerar med resten av samhället, säger Thomas Andersson.Ytterligare en anledning till Volvo Cars deltagande i initiativet är att just Göteborg är en bra typstad att ha en testzon i. Det finns nämligen runt 300 städer i Europa och 250 städer i Nordamerika som har en liknande karaktäristik som Göteborg.– Det innebär att om vi lyckas här kan vi också lyckas globalt. Då kan vi skala upp våra lösningar i andra städer och länder.

En möjligheternas zon

Samarbetet kring Gothenburg Green City Zone har varit i gång sedan januari 2021 och intresset från näringslivet är stort. Ett antal pilotprojekt är redan igång. Nu påbörjas nästa fas då ett större antal gemensamma systemövergripande projekt, som ska stödja den långsiktiga målsättningen till 2030, skapas– Eftersom städer står för den största delen av ett lands ekonomiska tillväxt behöver människor och gods kunna transportera sig till affärer och verksamheter. Därför är det inte någon lösning att stänga ner städer genom att förbjuda fordon. Alltså behövs lösningar för hur transporteffektiviteten kan öka samtidigt som trafikintensiteten minskar. I början kommer mycket att handla om elektrifiering och laddinfrastruktur.Att testningen sker i en begränsad zon gör att förändringen kan drivas snabbare. Det blir då lättare att kunna skala upp lösningar som fungerar till större områden.

– Det finns inget liknande initiativ som är så här långtgående. Det här är ett sätt för Göteborg att ligga i framkant i Europa och i världen – den utvecklingen vill vi vara med och verka för. Det är också bra för Volvo Cars eftersom vi vill vara världsledande och kunna rekrytera de bästa medarbetarna till ett attraktivt Göteborg. Och Gothenburg Green City Zone gör Göteborg mer attraktivt, säger Thomas Andersson.Fakta om Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone, är en zon där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria till år 2030. Zonen består av tre områden – Lindholmen på Hisingen, Forsåker i Mölndal och evenemangsstråket i centrala Göteborg. Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.