Kvinna vid dörr Business Region Göteborg

Om Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi ägs av Göteborgs Stad via koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Vi är din partner i näringslivet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionen. Vi finns för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Göteborgsregionen. Vi är experter på Göteborgs näringsliv, vi har utbildningar, kontakter, nätverk och företagsrådgivare som kan hjälpa dig i alla delar av ditt företagande. Hör av dig till oss!

 

Kontakta oss
göteborg-business-region-göteborg
BRG:s tillväxtprogram

Förutsättningar för företagande

För att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen krävs ett företagsklimat som gynnar entreprenörskap och innovationer och därtill en har tydligt hållbar inriktning - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Genom att förbättra förutsättningarna för företagande, stärka företagsklimatet och fortsatt arbeta för regionens innovations- och attraktionskraft stärker vi näringslivet. I praktiken handlar det om allt ifrån fakta om regionens näringsliv, omvärldsbevakning och djupgående analyser till skräddarsydd etableringsservice, personlig företagsrådgivning, verktyg för företagsanalys, nätverk och utbildningar. Vår ambition är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för regionens näringsliv och backa upp dig med kunskap och kontakter för att göra ditt företagande så framgångsrikt som möjligt.

Karin Öberg berättar om tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Råd för företagare

För att utvecklas som företagare och ta nästa steg behövs både mod och bra bollplank. Vi kan bland annat erbjuda ett skräddarsytt tillväxtprogram och du kan få tillgång till vårt nätverk av specialister inom olika områden. Här jobbar vi med konfidentiell rådgivning för dig som ska starta företag, utveckla ditt företag, investera i eller etablera verksamhet i regionen samt för dig som vill få hjälp med export och internationella affärer.

Business Region Göteborg mötesplatser

Rätt kontakter och nätverk

Rätt affärssamarbeten är guld värda. Vi kan se till att du kommer i kontakt med såväl andra företag som organisationer, nationellt och internationellt. Inom flera områden kan vi vara vägen in till samarbeten med världsledande forskning och produktutveckling. Dessutom kan vi hjälpa dig som vill använda staden som testbädd. Vi har etablerade ingångar i Göteborgs Science Parks och flera andra inkubatorer där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering. Vi kan också vara vägen in i nätverk och branschorganisationer som kan hjälpa dig att utvecklas som företag i framtiden.

fyra personer sitter vid ett bord och arbetar

Håll dig uppdaterad

För att dela med oss av kunskap om utvecklingen i Göteborgsregionens näringsliv arrangerar vi seminarier, webbinarier och andra möten, publicerar nyheter, analyser, rapporter, reportage, poddar och mycket annat. Vår ambition är att hålla dig uppdaterad om Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar. Följ oss i våra sociala kanaler, i vårt nyhetsrum eller i våra nyhetsbrev. Och kom ihåg - du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör företagande och näringsliv i Göteborgsregionen. 

Våra tre verksamhetsmål

Business Region Göteborg har tre verksamhetsmål som alla är framgångsfaktorer för en stark och uthållig näringslivsutveckling i Göteborgsregionen. De tar avstamp i olika politiska styrmedel, regionala direktiv, bolagets styrdokument och förutsättningar i vår omvärld. De tre målen är tätt kopplade till varandra och i många delar avhängiga av varandra. 

Bild
Blå hexagon

Fler framgångsrika företag

Ett starkt näringsliv skapar sysselsättning, ökar skattebasen och bygger grunden för vårt välfärdssamhälle. Att på olika sätt stödja företagandet i regionen är därför centralt för hela Business Region Göteborgs verksamhet.

Bild
Blå hexagon

Hållbar omställning

Innovationssamverkan och strategiska samverkanssatsningar bör tydligt relatera till Göteborgsregionens näringslivsutveckling och hållbara omställningar som kräver skalning och systemnivåimplementering. Detta mål är knutet till initiativ och aktiviteter där vi antingen är processledare, projektledare och/eller har en samordnande eller möjliggörande roll

Bild
Blå hexagon

Ökad attraktionskraft

Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i samt besöka. För att vara det behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som en attraktiv plats. Vi ska marknadsföra Göteborg som en näringslivsdestination med goda möjligheter att investera, etablera och samverka.  I detta arbete är stolta göteborgare och företag minst lika viktiga som det internationella intresset.

Människor på kontor

Regional samverkan

Vårt arbete med näringslivsutveckling är beroende av en stark regional förankring. Sedan 2018 har vi ett fördjupat samverkansavtal med Göteborgsregionen för vårt gemensamma arbete. De 13 kommuner som omfattas är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Läs mer om regional samverkan
Tre kvinnor i ett möte

Näringslivskontor

Business Region Göteborg är Göteborgs Stads näringslivskontor för dig som ska starta, utveckla eller etablera företag i Göteborg. Som företagare behöver man också hjälp med frågor kring exempelvis tillstånd och regler, miljöhantering, bygglov, inköp och upphandling som andra delar av kommunen ansvarar för. Vi kan lotsa dig till rätt ställe och rätt kontakt.

Läs mer om näringslivskontoret
Företagare diskuterar idéer vid workshop

Vårt ägardirektiv

Göteborgs Stad har riktlinjer för ägarstyrning som tillsammans med bolagsordningen och ägardirektivet styr bolaget. Ägardirektivet sätter mål, riktlinjer och övervakning för att skapa effektivt arbete och aktiv ägarstyrning.

Läs ägardirektivet som PDF

Våra fyra verksamhetsområden

Vi når våra verksamhetsmål genom arbete i fyra verksamhetsområden samt stödfunktioner. Uppföljning görs löpande med ett flertal indikatorer för att försäkra oss om att vi når önskad effekt.

Bild
Blå hexagon

Företagande och entreprenörskap

Vi arbetar för att skapa hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små och medelstora företag. Ibland gör vi riktade insatser som till exempel under 2022 för att främja tillväxt av start-up och scale-upbolag. Vi samlar aktörer som stimulerar och gör det lättare för entreprenörer att starta och utveckla företag.

Bild
Blå hexagon

Etablering och investering

Vi fokuserar på att attrahera strategiska hållbara etableringar och investeringar till Göteborgsregionen. Vi tillhandahåller bred regional omvärldsbevakning, för en uppdaterad och tydlig bild av läget för näringslivet. Vi samordnar Göteborgs Stads arbete med att förbättra näringslivsklimatet och erbjuder näringslivet hjälp i kommunala processer.

Bild
Blå hexagon

Samverkan och innovation

Vi initierar och utvecklar samarbeten som bidrar till en hållbar utveckling i alla dess dimensioner och som driver mot Agenda 2030-målen. Vi knyter samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i nätverk samt initierar samarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. 

Bild
Blå hexagon

Kommunikation och marknadsföring

Vi bidrar vi till ökad kunskap samt bygger lokal stolthet, ett bredare engagemang och en internationell nyfikenhet. Vi marknadsför Business Region Göteborgs erbjudande och Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

kontakt kontakt
Vill du bli kontaktad?