Attraktionskraft

"Göteborg är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i" - Det är är strategin som vårt arbete med Attraktionskraft bygger på. Jag heter Kajsa Dahlsten och leder arbetet med de insatser och aktiviteter som vi, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, fokuserar på under 2022-2023. Nedan kan du läsa vad vi ska göra.

 

Kajsa Dahlsten
Kajsa Dahlsten, processledare för Attraktionskraft

Insats 1 - Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.  

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Tydliggöra hur och var staden ska växa för att bättre stödja företagsetableringar. 
  Förväntat utfall: Målgrupps- och etableringsstrategi framtagen.

Insats 2 - Aktivt marknadsföra staden genom att utveckla Berättelsen om Göteborg och det utvecklingssprång vi befinner oss i.  

För att nå insatsen ska vi:

 1. Med avstamp i kommunikationsplattformen för Berättelsen om Göteborg lyfter stadens förvaltningar och bolag fram vad de gör för näringslivet och hur det bidrar till Göteborgs utveckling.
  Förväntat utfall: 15 Berättelser av denna typ ska levereras från minst 10 deltagande bolag och förvaltningar.  

Insats 3 - Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.    

För att nå insatsen ska vi:

 1. Sätta koncept för arbetet med kulturlots med start i Västra Nordstan, Nordstan, Fredsstan och Lilla Bommen.
  Förväntat utfall: Konceptet identifierat samt 100 kontakter förmedlade under planperioden.  
 2. Vidareutveckla affärsmodellen i Kronhuset som innebär delning av ytor och resurser samt implementera den på ytterligare två platser.  
  Förväntat utfall: Modellen är implementerad på 2 ställen utöver Kronhuset.  
 3. Etablera koordinatorroll för platsutveckling i områden med stor potential att göra Göteborg till en spännande, levande och modern stad. Rollen ska förenkla processer mellan kommunala bolag och förvaltningar och entreprenörer och företag så att de snabbare kan etablera sig och växa i dessa områden. Rollen tar avstamp i pågående arbetet med Västra Nordstan Revival.
  Förväntat utfall: Roll definierad och resurssatt för att kunna växlas upp. 20 nya etableringar i Västra Nordstan som synkas med intentionen i Västra Nordstan Revival. Flöde av besökare i området – mäts av Västra Nordstan Revival. 
 4. Genomföra minst ett pilotprojekt som avser att testa modellen för "Värdeskapande nätverk av återbruksrelaterade tjänster" i syfte att stärka cirkulärt entreprenörskap.
  Förväntat utfall: Förmågan att använda återbruksrelaterade tjänster har ökat.  Efterfrågan på återbruksrelaterade tjänster har ökat.  

Frågor? Kontakt mig gärna.

Kajsa Dahlsten
Processledare
Arbetsområden: Affärsutveckling Finansiering