Företagsklimat

"I Göteborg är det enkelt att driva företag" - Det är är strategin vårt arbete med Företagsklimat bygger på. Jag heter Kajsa Dahlsten och leder arbetet med de insatser och aktiviteter som vi, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, fokuserar på under 2022-2023. Nedan kan du läsa vad vi ska göra.

Kajsa Dahlsten utomhus mot blurrig bakgrund, kan ana stadens vapen på en skylt
Kajsa Dahlsten, processledare för Företagsklimat

Insats 1 - Arbeta aktivt med attityder och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.  

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Genomför systematisk näringslivsdialog kring relevanta verksamhetsområden med specificerade branscher/urval av företag.
  Förväntat utfall: Näringslivsdialog genomförd inom minst fem förvaltningar under planperioden.  

Insats 2 - Arbeta systematisk med att förenkla processer ur ett näringslivsperspektiv. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Förbättra stadens service i myndighetsutövning och upphandling enligt Insikt (både NKI och NUI).
  Förväntat utfall: Högst totalt NKI bland storstadskommunerna. Vid planperiodens utgång ska NKI per myndighetsområde ligga på: Brandskydd 80, Bygglov 65, Markupplåtelser 76, Miljö- och hälsoskydd 68, Livsmedelskontroll 80, Serveringstillstånd 68. 
 2. Involvera fler förvaltningar och bolag som kontinuerligt mäter NUI – NöjdUpphandlingsIndex.
  Förväntat utfall: En metodik/arbetsprocess är definierad och etablerad tillsammans med SKR under planperioden som möjliggör ett långsiktigt, kontinuerligt NUI-arbete på berörda förvaltningar och bolag. Minst två förvaltningar/bolag har börjat mäta NUI under planperioden. 
 3. Skapa en stadengemensam företagsportal för företagarens enade möte med stadens tillståndsprocesser.
  Förväntat utfall: Företagsportal ska finnas på plats som en av målingångarna för företagare på goteborg.se 
 4. Ta fram ett stöd för användardriven utveckling som förvaltningar/bolag kan använda för att utveckla service och bemötande till målgruppen företagare.
  Förväntat utfall: Stöd för användardriven utveckling finns som en integrerad del av stadens nya tjänstekatalog och ett arbetssätt inkl. organisations- och finansieringsmodell är etablerat. Minst en förvaltning har genomfört pilotprojekt med hjälp av metoder för användardriven utveckling under planperioden. 

Insats 3 - Tillse att stadens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet.   

Ingen aktivitet föreslås inom detta insatsområde under planperioden. Fokus ligger istället på övriga insatsområden, särskilt insats 2. 

Insats 4 - Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små- och medelstora företag. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Arrangera seminarier/events med målgrupp SME tillsammans med relevanta förvaltningar under den gemensamma ledstjärnan ”Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg”.
  Förväntat utfall: Minst fyra seminarier/events genomförda under planperioden.Underlätta för små- och medelstora företag samt nystartade företag att delta i stadens upphandlingar. 
 2. Underlätta för små- och medelstora företag samt nystartade företag att delta i stadens upphandlingar. 
  Förväntat utfall: Genomförd utredning för att underlätta för små- och medelstora samt nystartade företag. 

Frågor? Kontakt mig gärna.

Kajsa Dahlsten
Processledare
Arbetsområden: Affärsutveckling Finansiering