Göteborg i kvällssol

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program - 2019-2021

Första handlingsplanen inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program går nu i mål. Nedan kan du läsa om vad som gjorts i de sex strategiska områdena: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Infrastruktur och tillgänglighet, Markberedskap och fysisk planering, Företagsklimat samt Innovationskraft. 

Sex strategiska områden

ikon_kompetens

Kompetensförsörjning

Det här har vi gjort
ikon_produktion

Attraktionskraft

Det här har vi gjort
m.-,

Infrastruktur och tillgänglighet

Det här har vi gjort
ikon_stadsutveckling

Markberedskap och fysisk planering

Det här har vi gjort
ikon_foretagsklimat

Företagsklimat

Det här har vi gjort
ikon_innovation

Innovationskraft

Det här har vi gjort
Omslagsbild Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Programmet är stadens gemensamma karta för hur vi tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar drygt 20 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i nära dialog med näringslivet och dess organisationer. Målet är 120 000 nya jobb. 

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

EU-prisat program

Utmärkelsen - Europeisk entreprenörsregion 2020

Alla kommuner i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, fick priset för hur vi samverkat i framtagandet och i genomförandet av programmet. I juryns motivering lyfts att vi utgått från företagens inspel, att programmet är utmaningsdrivet och synliggörs i långsiktiga strategier och förväntade effekter. 

Till EU:s motivering
eerpris_logotype.png

Hör gärna av dig om du har frågor om programmet

Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling