Infrastruktur och tillgänglighet

"Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet" - Det är strategin som vårt arbete med Infrastruktur och god tillgänglighet bygger på. Nedan kan du läsa vad vi tillsammans med stadens bolag och förvaltningar ska göra 2022 - 2023.

Insats 1 - Fortsätta utveckla Göteborg som Skandinaviens logistiknav, med Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats som centrala hubbar.  

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Slutföra plan för tunga transporter. 
  Förväntat utfall: Förstudie klar och beslut om fortsatt arbete taget. 
 2. Möjliggöra en förstärkt elmatning till Göteborg 2030, inklusive hamnens elektrifiering genom effekttillgång. 
  Förväntat utfall: Samsyn med Svenskt Kraftnät uppnådd, pilot för att korta ledtid, grov plan klar. 
 3. Marknadsföra Göteborg som logistikstad genom Logistics Hub Scandinavia. 
  Förväntat utfall: Fem etableringar inom hållbar logistik. 

Insats 2 - Verka för effektiva, hållbara resor inom både stad och arbetsmarknadsregion. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Tydlighet och transparens i hantering av mikromobilitet för att möjliggöra effektiva o hållbara resor. 
  Förväntat utfall: Tydlig och transparent hantering. 
 2. Kommunicera och kraftsamla för åtgärder inom Målbild koll 2035. 
  Förväntat utfall: Gemensam kommunikationsplan och ansvarsfördelning klar.  

Insats 3 - Tillvarata Göteborgs unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla stadens omvandling.  

För att nå insatsen ska vi:

 1. Möjliggöra infrastruktur för laddning av el/tankning av vätgas för tunga fordon (inklusive planering, genomförande, mark, drift, finansiering).
  Förväntat utfall: Minst fem definierade markområden för laddning.  

Insats 4 - Stödja omställningen till en smart stad genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.   

För att nå insatsen ska vi:

 1. Öka effektivitet/nyttjandet av infrastruktur med hjälp av digitalisering. 
  Förväntat utfall: Minst tre piloter gällande framkomlighet. 
 2. Etablera en flexibilitetsmarknad i Göteborgsområdet, kallad "Effekthandel Väst". 
  Förväntat utfall: Genomföra pilot kring "Effekthandel Väst" + beslut taget om marknadsplats.

Frågor? Kontakt mig gärna.

Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling