Innovationskraft

"Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation." Det är strategin vårt arbete med Innovationskraft bygger på. Jag heter Ulrike Firniss och leder arbetet med de insatser och aktiviteter som vi, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, fokuserar på under 2022-2023. Nedan kan du läsa vad vi ska göra.

Ulrike Firness
Ulrike Firniss, processledare för Innovationskraft

Insats 1 - Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas. 

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Stärka det tvärfunktionella samarbetet i initiativ och projekt för att attrahera fler partners och skala upp hållbara lösningar.
  Förväntat utfall: Minst fyra exempel på uppskalningar.

Insats 2 - Positionera staden som internationellt ledande test- och demomiljöför hållbara lösningar på samhällsutmaningar. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Fortsätta utveckla och tillgängliggöra stadens digitala tvilling och data för test och demonstration.
  Förväntat utfall: Två projekt där den digitala tvillingen används
  10% ökad användning av öppen data jämfört med 2019/2020. 
 2. Etablera och driva kategoristyrningsarbete och upphandlingsarbete där innovation används som verktyg för att minska inköps klimatpåverkan enligt Miljö- och klimatprogrammets mål.
  Förväntat utfall: Minst fem aktiviteter som leder till att innovationer tas tillvara. 

Insats 3 - Stärka Göteborgs position som den innovativa motorn i svensk industri.  

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Befästa Göteborg som Sveriges innovationsmotor.
  Förväntat utfall: 20 relevanta publiceringar i nationell media.
 2. Etablera en dialog med det näringsliv som investerar mest i FoU i Göteborgsregionen + akademi & institut.
  Förväntat utfall: Två strategiska dialogmöten mellan storföretagen som investerar i FoU, vad som är utmaningar och möjligheter framåt för att öka ytterligare. 

Insats 4 - Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.

För att nå insatsen ska vi:

 1. Genomföra innovationslabb med medverkan från kreatörer och entreprenörer som leder till insatser på hållbarhetsutmaningar.
  förväntat utfall: 12 innovationslabb genomförda. Sex företag ska ha ingått LOI med andra deltagare. 
 2. Stödja etablerandet av en innovationsmiljö där upplevelseindustrin interagerar med andra sektorer med fokus på hållbarhet och digitalisering.
  Förväntat utfall: Innovationsmiljö för upplevelseindustrin etablerad. Minst 30 aktörer knutna till plattformen.

Frågor? Kontakt mig gärna.

Ulrike Firniss
Director EU Affairs
Arbetsområden: Internationalisering Lobbying