Regional samverkan är vår styrka

Vårt arbete med näringslivsutveckling är beroende av en stark regional förankring. Sedan 2018 har vi ett fördjupat samverkansavtal med Göteborgsregionen för vårt gemensamma arbete. De 13 kommuner som omfattas är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nätverk med 13 näringslivsansvariga

Göteborgsregionens 13 kommuner har en lång tradition av samarbete kring näringslivsutveckling och sedan år 2000 har Business Region Göteborg en samordnande roll. De områden som nätverket samverkar kring tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program: kompetensförsörjning och attraktionskraft, samhällsplanering (mark, infrastruktur) samt företagsklimat och innovationskraft.

molndal_naringslivskontor_buisness_region_goteborg

Lokala näringslivskontor

Vill du komma i kontakt med näringslivsansvarig i den kommun som du verkar i? 

Göteborgsregionens näringslivskontor

Bild på människor i möte arbetar med kompetensförsörjning

Samverkansavtal för näringslivsutveckling

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för Göteborgsregionens fortsatta positiva utveckling. Kommunerna är beroende av näringslivet och vice versa. För att ytterligare stärka det regionala samarbetet finns sedan 2018 ett samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Med utgångspunkt i samverkansavtalet  och Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har samtliga 13 kommuner enats kring samma mål och strategier när de utformar sina egna kommunvisa strategier eller program med tillhörande insatser. Denna kraftsamling skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Läs mer hos Göteborgsregionen

 

Tre kvinnor i ett möte

Samarbete med Västra Götalandsregionen

I samarbetet med Västra Götalandsregionen och de övriga delregionerna driver Business Region Göteborg frågor för att stärka Västsverige som en attraktiv region för näringslivet. Vi har också varit med i arbetet med att ta fram den Regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030. 

Till VGR regional utveckling

Kontakt