Styrelse Business Region Göteborg

Business Region Göteborgs styrelse är politiskt sammansatt och speglar de finansiella insatserna från kommunerna. Styrelsen består av sex ledamöter som representerar Göteborgs Stad och tre representanter valda av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

 • Johan Büser (S), ordförande
  johan.buser@politiker.goteborg.se
 • Derya Tumayer (MP), förste vice ordförande 
  derya.tumayer@politiker.goteborg.se 

 • Anders Sundberg (M), andre vice ordförande
  anders.sundberg@politiker.goteborg.se

 • Håkan Eriksson (V), ledamot
  hakan.eriksson@politiker.goteborg.se

 • Bengt-Åke Harrysson (D), ledamot
  bengt.ake.harrysson@politiker.goteborg.se

 • Angelica Teiffel (S), ledamot
  angelica.teiffel@politiker.goteborg.se

 • Stefan Gustafsson (S)*, ledamot
  stefan.gustafsson@molndal.se

 • Marith Hesse (M)*, ledamot
  marith.hesse@partille.se

 • Peter Arvidsson (SD)*, ledamot
  peter.arvidsson@politiker.harryda.se

Suppleanter
 • Jack Rolka (S)
  jack.rolka@politiker.goteborg.se

 • Stefan Persson (M)
  stefan.persson@politiker.goteborg.se

 • Bengt Forsling (S) *
  bengt.forsling@politiker.goteborg.se

*Nomineras av Göteborgs regions kommunalförbunds valberedning.