Våra värdeord

Våra värdeord - handlingskraft, engagemang och mod - hjälper oss att uppfylla vårt löfte om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och bidra till grunden för hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. I grunden ligger alltid Göteborgs Stads förhållningssätt. Vår företagskultur är tillväxtorienterad och våra värdeord ger oss drivkraft och skapar energi.

Våra värdeord - Handlingskraft, Engagemang & Mod

Värdeorden visar vilken inställning vi har till utmaningar och möjligheter och hur vi tar oss fram till resultat och mål. Arbetet med att göra värdeorden till en närvarande del i all vår verksamhet pågår löpande och det är varje chefs och medarbetares ansvar att använda dem och göra dem till det stöd och den drivkraft de kan vara.

Handlingskraft

 • Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi.
 • Vi är tydliga och målinriktade.
 • Vi är lösningsorienterade, ger god service och fullföljer våra uppdrag.
 • Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut.

Engagemang

 • Vi är väl förankrade i kunskap och brinner för att skapa möjligheter och göra skillnad.
 • Vi är stolta över att utveckla Göteborgsregionens näringsliv.
 • Vi verkar för en prestigelös miljö där vi skapar förutsättningar för varandra, inkluderar och stöttar varandra, ger feedback, visar respekt och sätter stort fokus på arbetsglädje.
 • Vi är lyhörda, vet att samverkan är avgörande för framgång och är lika bra på att engagera oss i andras frågor som att skapa engagemang kring egna frågor.

Mod

 • Vi fokuserar på framtiden och prövar gärna nya lösningar.
 • Vi är kreativa och utmanar befintliga strukturer för att hitta bättre lösningar.
 • Vi är lyhörda nytänkare och arbetar för att skapa förutsättningar för nya perspektiv.
 • Vi är öppna och inkluderande och välkomnar nya perspektiv, människor och idéer.
Visa cookie-information