Vårt hållbarhetsarbete

Göteborgsregionens hållbarhetsmål är högt satta. Business Region Göteborg arbetar med och driver dessa frågor ur ett näringslivsperspektiv. Vi ska utgå från miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och utvecklingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas. 

Bild på Eva-Lena Magnusson

Agenda 2030 integrerades i våra styrande dokument

Vi har länge jobbat med hållbarhet främst kopplat till den miljömässiga dimensionen. Våren 2020 bestämde vi oss för att ta det ett steg längre. Så långt som att integrera Agenda 2030 i våra styrande dokument. Det innebär att våra insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser ska ta utgångspunkt i Agenda 2030. 

Hur väl påverkar vårt uppdrag målen i Agenda 2030? 

Vi har gjort en relevans- och väsentlighetsanalys som visar att vårt uppdrag kan relatera till 7 av de 17 globala målen. Analysen fokuserade på BRG:s möjlighet att påverka respektive delmål. Analysen visade också att många av våra aktiviteter och erbjudanden indirekt eller direkt redan kopplar till flera av målen. 

Våra tre hållbarhetsstrategier:

  1. Vi ska vara förebilder och föregångare genom att visa vägen i det vi gör själva
  2. Vi ska uppmuntra och utmana våra intressenter och samarbetspartners att utvecklas i hållbar riktning
  3. Vi ska ge rådgivning och kunskap om hållbarhetsarbete till företagen i Göteborgsregionen
Några exempel på vad vi har gjort:
  • Medarbetarna på BRG har genomgått utbildning i cirkulära affärsmodeller och verktyg till företagen.
  • Vår verksamhet är miljödiplomerad och vi har infört ett miljöledningssystem.
  • Vid upphandlingar och val av samarbetspartners så spelar hållbarhetsaspekten in.
  • Initierat innovationsprojekt tillsammans med näringslivet som värnar ekosystem och biologisk mångfald.
  • Arrangerat innovationslabb med fokus på cirkulära affärsmodeller och delningstjänster för social inkludering.
  • Utvecklat nya affärsmodeller, skräddarsytt rådgivningsprogam och erbjudit koncept inom hållbarhet till företag.
  • Förstärkt våra insatser inom cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion.
Hållbar region

Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på satsningar för ökad hållbarhet. Här pågår också omfattade forskning om hållbara framtidslösningar och projekt där miljöteknik och klimatsmarta lösningar testas i verkligheten. 

Läs mer om den hållbara Göteborgsregionen

Miljödiplom för Business Region Göteborg 2023
Vi är miljödiplomerade

Business Region Göteborg är miljödiplomerade. Vilket innebär att vi har implementerat ett miljöledningssystem, en miljöpolicy, miljömål och en handlingsplan i vår verksamhet. Vi har också genomfört konkreta miljöförbättringar, utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap och förankrat och redovisat vårt miljöarbete.

Globala_malen_agenda203.jpg
Världen viktigaste agenda

Agenda 2030 är en självklar och viktig del i hållbarhetsarbetet för oss. Vi har identifierat styrke- och utvecklingsområden. Utifrån dessa anpassar vi vårt arbete och våra erbjudanden till företag för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.​

Globala målen Agenda 2030

Kontakt