Om vårt varumärke

När du hör namnet Business Region Göteborg, vill vi att det ska väcka associationer till en mängd olika saker, en av dem är att det här hos oss finns engagerade medarbetare som är redo att stödja dig i ditt företagande. Vi kan erbjuda en mängd olika resurser, inklusive expertkunskap, värdefulla kontakter och möjligheter till nätverkande samt tillgång till kvalitativa workshops och seminarier.

 • Foto på personer i möte
 • Bild på kvinna som lyssnar i hörlurar
 • Foto på två personer som går på stan

Vårt varumärkeslöfte

Business Region Göteborg finns till för näringslivet i Göteborgsregionen. Vårt uppdrag är att skapa optimala förutsättningarna för företag att växa, generera jobbtillväxt och utvecklas på ett hållbart sätt.

Vi värnar om det starka samarbetet och den öppenhet som präglar vår region. Vi agerar som en brygga mellan företag, forskning och den offentliga sektorn eftersom vi tror på styrkan i partnerskap. Med vår expertis inom regionens näringsliv är en av våra viktigaste insatser att knyta samman företag och skapa möjligheter för dem att ta nästa steg tillsammans.

De samarbeten som vi är med och möjliggör är nyckeln till att vi numera är landets innovationsmotor. Vårt varumärke ska andas den samarbetsviljan i alla sammanhang. 

Vår framgång bygger inte bara på vilja, utan även på gedigen kunskap. Allt vi gör grundar sig i vår djupa förståelse för regionen, dess kluster och näringsliv. Det förtroendet har vi byggt upp under lång tid, och det är avgörande att vi vårdar det i allt vi företar oss. Vi är också ivriga att dela med oss av vår kunskap, oavsett om du precis har börjat drömma om att starta ditt eget företag, överväger att etablera dig i regionen eller behöver hjälp att ta nästa steg. Vi känner till utmaningarna och hjälper dig att se möjligheterna.

Vi är handlingskraftiga, engagerade och modiga. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för en ökad öppenhet, effektivitet, hållbarhet, mångfald och fler arbetstillfällen i regionen.

Grafisk identitet

Varsågod, här hittar du manualen till Business Region Göteborgs grafiska själ och hjärta, byggstenar för hur vårt varumärke ska se ut och upplevas – allt från logotyp till bildspråk. 

Logotyp 

 • Vår logotyp är en kombination av symbol och företagsnamn. Symbolen formar bokstaven G, som är uppdelad i 13 segment, var och ett representerande en av regionens kommuner. Dess spets bildar även en pil som symboliserar framåtrörelse och riktning.
 • Förutom sin ursprungliga version kan logotypen också användas i liggande format. I det här fallet placeras symbolen till vänster och företagsnamnet skrivs i en rad till höger. Symbolen kan även användas fristående när det tydligt framgår att vi är avsändaren.
 • I sin ursprungliga form är logotypen mörkblå, vilken vi kallar "Hav" i vårt färgbibliotek. Den kan också användas i svart eller som negativ när det passar sammanhanget
 • Den mest vanliga placeringen för vår logotyp är nedre högra hörnet, särskilt i dokument som Word och PowerPoint, samt på förstasidor av tryckta material och liknande. Vid avslutning, som på sista sidan av en PowerPoint-presentation eller som den sista bilden i en bildspel eller film, används den istället centrerad.
 • Det är viktigt att aldrig förvränga logotypen och att alltid tänka på skärpa och tillgänglighet, särskilt med avseende på hög kontrast.

Garanttext 

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs Stad. Det är av yttersta vikt att detta framgår tydligt i vår kommunikation. Därför har vi utformat en standardtext som bör användas i nära anslutning till vår logotyp på alla tillämpliga platser – på vår webbplats, i våra mallar, i vår e-postsignatur och så vidare. Texten lyder som följer: Business Region Göteborg – En del av Göteborgs Stad i samarbete med regionen

Färger 

Vår färgpalett är inspirerad av de färger som återspeglar vår stad: djupa blå nyanser från havet, följsamt ärggrönt från stadens karakteristiska koppartak, varmt tegelrött och livfullt skogsgrönt. För att öka vår mångsidighet och möjliggöra användningen av färger utan att kompromissa med läsbarheten har vi dessutom kompletterat vår palett med ytterligare nyanser.

Typografi 

 • Vardagstypografi: Arial och Palatino Linotype 
 • Identitetstypografi: Galaxie Polaris och ITC New Baskerville 
 • Rubriker: I rubriker används alltid Arial eller Galaxie Polaris. Primära rubriksnitt skrivs i gemener i stilsort Bold. Sekundära rubriksnitt är versalt i stilsort Black eller Heavy. 
 • Brödtext: Huvudregel är att använda Palatino Linotyp eller ITC New Baskerville vid längre texter. Dock kan man för kortare texter välja utifrån vilken stil och känsla man vill förmedla, modern eller klassisk.  
 • Storlek på typsnitt ska aldrig understiga 10 punkter. 
 • Citat: I citat används Palatino Linotype/ITC New Baskerville I stilsorten Italic. 
Vår logotyp
 • logga-business-region-göteborg
 • Business Region Göteborg logga
 • Bild på Business Region Göteborgs logga
bollar
Bilder – den visuella kommunikationen 

Vårt bildspråk är en visuell hyllning till vår region, vår stad och de människor som kallar den hem. Dessa bilder utstrålar en sinnlig färgpalett som harmonierar med vår övergripande färgpalett. Vi har organiserat våra bilder i tre huvudkategorier: människor, miljöer och symboler.

Bilderna som representerar vår region betonar vår internationellt strategiska position, med havet och hamnen i centrum. De illustrerar vår starka handels- och industriella tradition samtidigt som de förmedlar vår framåtsträvande syn på staden. Vi fångar inspirerande och dynamiska miljöer som ger utrymme åt entreprenörskap. Äldre byggnader, med sin tyngd och tradition, smälter samman med modernare arkitektur som utstrålar framtidstro och en kreativ inställning till utveckling. Vår bildrepertoar inkluderar en mix av panoramabilder och närbilder, ofta fotograferade från ovanliga vinklar och vrår som demonstrerar vår djupa kunskap om staden och regionen.

Miljöbilder från Göteborg och regionen

Bilderna från regionen ska lyfta fram det internationellt strategiska läget, med havet och hamnen i fokus. De ska visa på vår handels- och industritradition men även vår framåtriktade bild av staden. Vi visar inspirerande och dynamiska miljöer med plats för entreprenörskap. Äldre byggnader med tyngd och tradition blandas med nyare, modernare arkitektur med framåtanda och kreativ utvecklingsambition. Blandning av översiktsbilder och bilder som går nära, gärna från udda vinklar och vrår som visar att vi kan vår stad och vår region.

Bilder på människor i äkta situationer

Människor i våra bilder porträtteras i ett naturligt ljus på ett nära och personligt sätt. Det ska vara ögonblick ur vardagen fångade i miljöer som lyfter fram regionen eller näringsverksamheter. Bilderna ska andas entreprenörskap, engagemang och mångfald och känslan i bilden ska visa att vi förstår deras vardag, förutsättningar och behov. Vi ska alltid ha med ett normkritiskt tänkande i val av bilder och vi undviker att använda bilder på barn.

Symbolbilder som förklarar och förstärker

Symbolbilder används när vi vill illustrera övergripande nyckelbegrepp som tex hållbarhet, globalisering, näringsliv, innovationer, logistik och miljö. Symbolbilder kan även användas för att förstärka värdeord som kontakter, kunskap, innovation, hållbarhet etc. bilderna ska vara enkla, direkta och grafiska. 

Grafik 
 • Vi använder grafiska element för att förstärka och förtydliga. Hexagonen är den som varit med oss längst. Den används på en lång rad olika sätt, som platshållare för bild eller text, som en inramning för att lyfta ett objekt i en bild. Flera i rad kan bilda dekorativa kedjor och en avkapad form bildar en pil.
 • Hexagonens form aldrig förvanskas, dess proportioner aldrig ändras eller skevas och botten och toppen ska som grundprincip alltid vara vågräta.
 • Hexagonen ej fylld ska ha en kontur av en tunn linje, samma tunna linjer återkommer i vår samling av ikoner. 
 • Eftersom vi jobbar mycket med siffror och statistik så har vi även valt att använda även siffror som grafiska element. En stor siffra som visar upp ett nyckeltal. Siffrorna skrivs i ITC Baskerville/Palatino Linotype.
Miljöbilder från Göteborg och regionen
 • Göteborg ovanifrån Business Region Göteborg
 • Bild på Älvsborgsbron
 • Flygfoto med Sjömanshustrun i förgrunden och inloppet till Göteborgs Hamn med Älvsborgsbron i bakgrunden
Människor i äkta situationer
 • Foto på personer i möte
 • Bild på kvinna som lyssnar i hörlurar
 • Foto på två personer som går på stan
Symbolbilder som förklarar och förstärker
 • installerade solpaneler mot himelsbakgrund
 • Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån
 • Elbilsladdning Business Region Göteborg
Grafik
 • test
 • Blå hexagon
 • Ikon kompetens hexagon
Tillgänglighet
Språk 

För att kunna erbjuda en jämlik möjlighet att ta till sig information använder vi ett språk som följer riktlinjerna som finns för myndigheter i Sverige. Vi följer exempelvis den svenska språklagen som säger att vi ska hålla ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 

Digital tillgänglighet 

Vi följer lagen om digital tillgänglighet och har därför anpassat vår grafiska profil så att den ska fungera utifrån de krav som finns på tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Vi ska bland annat ha hög kontrast mellan bakgrundsfärg och text och använda vår typografi som är vald utifrån att det ska vara lätt att läsa. Det handlar också om att göra norm-medvetna bildval för att skapa mer tillgängliga sammanhang i bild. Rörligt innehålls ka även göras tillgängligt utan ljud genom undertextning eller genom att även lägga innehåll i inläggstext. 

Kontakta mig om vårt varumärke

Vill du veta mer om hur du kan använda vårt varumärke? Kontakta mig.