#10. Nuläget: Näringsliv & Tillväxt

3 november 2020
Näringsliv och Tillväxt - Hårda fakta om Göteborgsregionen

I rapporten ”Näringsliv och Tillväxt” presenterar Business Region Göteborg fakta om regionens näringsliv och listar 9 utmaningar. I detta avsnitt av Business Göteborg tittar Emanuel Karlsten tillsammans med Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg, närmare på rapporten. Samtalet kretsar kring näringslivets situation utifrån tre perspektiv: coronaläget, tillväxt och framgångsfaktorer. Vad är vi bra på i regionen? Vilka utmaningar har vi? Hur kan vi bli ännu bättre? Sedan podden spelades in har vi dessutom rätat ut ytterligare ett frågetecken: vilken är Sveriges främsta forskningsregion? Svaret: Västra Götaland. Västra Götaland står för 33,4 procent av Sveriges totala FoU-utgifter. För Stockholmsregionen ligger motsvarande andel på 31,9 procent. Göteborgsregionen driver utveckling inte bara nationellt utan också internationellt. Mer om detta och andra näringslivsfakta i Business Göteborg.