Rapporter & publikationer

236 publikationer

PDF
Företagens lägesbild om rådande högkonjunktur består och flertalet nyckelindikatorer för den regionala
ekonomin visar på förbättring. Bland annat spås BNP-tillväxten för 2022 på regionens viktiga marknader fortsatt vara stark. Fler företag har anställt personal den senaste perioden och på det stora hela växer sysselsättningen.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #4 2021.
PDF
The aim of this study is to map how cities and regions in Europe, primarily outside Sweden, view and relate to the developments within the field of electrification of leisure boats.
The results of the study will support strategic decisions that relates to the current readjustment that is happening in the field of leisure boat electrification in the region of Gothenburg as well as in Europe.
PDF
Är du nyfiken på vilka testbäddar som finns i regionen? Eller så söker du kanske själv en testmiljö? Läs mer om vilka testbäddar som finns i vår uppdaterade testbäddskartläggning, här hittar du bland annat:
- En lista på över 90 testbäddar i Västra Götaland.
- Slutsatser kring intervjuer med testbäddarna.
- Rekommendationer på hur testbäddsklimatet kan utvecklas ännu mer.
PDF
I den här rapporten presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. Bland annat görs en genomgång av företagsstrukturen, de utlandsägda företagens position och utveckling i regionen, företagens utrikeshandel med varor samt nyföretagandet.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #3 2021.
PDF
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, efter halvårsskiftet, gått in i en stark återhämtningsfas. Bland annat växlar konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett läge med rådande högkonjunktur. Samtidigt spås BNP-tillväxten för 2021 och 2022 på regionens viktiga marknader vara starkare än vad som väntats tidigare. Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och personer som varslats om uppsägning ligger kvar på rekordlåga nivåer.
PPT
En kartläggning av mikromobiliteten i Göteborgsregionen
PDF
Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket? Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Ett urval av tabeller, grafer och infografik från Fakta & Statistik 2021/22.