Publikationer

214 publikationer

PDF
Rapporten kartlägger storstadsregionernas arbetsmarknader avseende internationell kompetens. Syftet är att skapa bättre regionala förutsättningar för planering, integration och matchning av individer som söker sig till Sverige på grund av arbete, studier eller som kommer som medföljande partner och barn.
PDF
Statistik om bland annat konjunkturläge, jobbtillväxt, arbetslöshet, konkurser, varsel, korttidspermitteringar och besöksnäring i Göteborgsregionen. OBS. Filen uppdateras månadsvis.
PDF
I den här rapporten får du en introduktion till Healthcare-marknaden i Sverige och Västsverige och en översikt av organisationer, offentliga och privata aktörer, trender, utmaningar och möjligheter. Innehållet i rapporten är på engelska.
PDF
NCSH has, on behalf of Business Region Gothenburg, developed 2 different matrices that will serve as a guide of how Life Science companies & organisations can work with the global goals. In addition to these two matrices, a third matrix has also been created as a guide to the European Green Deal.
PDF
I den här rapporten presenteras de globala hållbarhetsmålen och den Europeiska
Gröna Given i syfte att skapa större förståelse och kontext vid användandet av de tre matriser som skapats. Matriserna hittas i slutet av rapporten och har i syfte att visuellt matcha Life Science sektorer mot de globala hållbarhetsmålen och den gröna given.
PDF
I rapporten får du fakta och analys om företag i Göteborgsregionen. Bland annat beskrivs företagandet i termer anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde. Rapporten presenterar de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen samt redovisar företagens utrikeshandel med varor. Det ges också en genomgång av nyföretagandet i Göteborgsregionen med uppgifter om antal nystarter, konkurser och vilka branscher det startas företag i.
PDF
The economic outlook for the Gothenburg region’s trade and industry is shifting from recession to a normal, weak situation. However, our indicators show that conditions for the regional economy are still strained.
PPT
Here you can download and see all of the graphs and tables from the report Economic Outlook #4 2020.
Konjunkturen för Göteborgsregionens näringsliv växlar från lågkonjunktur till ett normalsvagt läge. Men, våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortfarande befinner sig i en svår sits.
PPT
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #4 2020