Publikationer

204 publikationer

PDF
Western Sweden is a region with world-class R&D capabilities. This report describes how business R&D expenditure in Gothenburg’s county, Västra Götaland, has developed over time.
PDF
Västra Götalands företag har en stor förmåga att bedriva forskning och utveckling (FoU) på eget initiativ. I den här rapporten skildras bilden av hur företagens FoU-utgifter i Västra Götaland har utvecklats över tid.
PDF
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, Bilaga F Kartläggning av marknaden
PDF
Slutrapport Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser
PDF
Statistik om bland annat jobbtillväxt, arbetslöshet, konkurser, varsel och korttidspermitteringar i Göteborgsregionen. OBS. Filen uppdateras månadsvis.
PDF
Rapporten innehåller en analys av tillväxten i Göteborgsregionen och utmaningar som regionen står inför både i nutid och i framtid.
Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling. Här investeras 1 000 miljarder i infrastruktur och annat byggande och tillsammans skapar vi 120 000 nya jobb fram till 2035. Flera internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential.
PDF
BRG skall samordna Stadens interna arbete med att utveckla separata ägarstrategier per minoritets-ägt bolag. Dessa skall i samverkan med övriga delägare, genom ett gemensamt ägarråd, ligga till grund för Stadens långsiktiga ambitioner med delägandet.
The Gothenburg region's business environment is seeing strong improvements, but despite this, the recession continues. Our indicators show that conditions for the regional economy are still strained, with negative GDP growth in key markets, declining job and wage growth and rising unemployment.