Publikationer

221 publikationer

PDF
Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen. Göteborgs Stad når sin bästa notering någonsin och ligger för första gången i mätningens historia i nivå med Stockholm.
PDF
Statistik om bland annat konjunkturläge, jobbtillväxt, arbetslöshet, konkurser, varsel, korttidspermitteringar och besöksnäring i Göteborgsregionen. OBS. Filen uppdateras månadsvis.
PDF
GDP growth is expected to increase in key markets and employment growth is currently unchanged. When Business Region Göteborg presents this year's first Economic Outlook, indicators show that there may be improvements in 2021.
PDF
Here you can download and see all of the graphs and tables from the report Economic Outlook #1 2021.
PDF
BNP-tillväxten väntas stiga på viktiga exportmarknader, arbetslösheten minskar liksom antalet varsel. När Business Region Göteborg presenterar årets första konjunkturrapport är det med hopp om lite ljusning i tunneln för Göteborgsregionens ekonomi.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #1 2021.
PDF
Rapporten kartlägger storstadsregionernas arbetsmarknader avseende internationell kompetens. Syftet är att skapa bättre regionala förutsättningar för planering, integration och matchning av individer som söker sig till Sverige på grund av arbete, studier eller som kommer som medföljande partner och barn.
PDF
I den här rapporten får du en introduktion till Healthcare-marknaden i Sverige och Västsverige och en översikt av organisationer, offentliga och privata aktörer, trender, utmaningar och möjligheter. Innehållet i rapporten är på engelska.
PDF
NCSH has, on behalf of Business Region Gothenburg, developed 2 different matrices that will serve as a guide of how Life Science companies & organisations can work with the global goals. In addition to these two matrices, a third matrix has also been created as a guide to the European Green Deal.
PDF
I den här rapporten presenteras de globala hållbarhetsmålen och den Europeiska
Gröna Given i syfte att skapa större förståelse och kontext vid användandet av de tre matriser som skapats. Matriserna hittas i slutet av rapporten och har i syfte att visuellt matcha Life Science sektorer mot de globala hållbarhetsmålen och den gröna given.