Tillbaka till publikationer

Företagande 2021

Picture of Företagande 2021 report
I den här rapporten presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. Bland annat görs en genomgång av företagsstrukturen, de utlandsägda företagens position och utveckling i regionen, företagens utrikeshandel med varor samt nyföretagandet.

Tillgängliga nedladdningar