Tillbaka till publikationer

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 - 2035

Bild på omslaget till rapporten Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 -2035
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.