Tillbaka till publikationer

Klusteranalys IKT 2023

Klusteranalys IKT 2023
En kartläggning av klustret Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.

Publicerad augusti 2023

Tillgängliga nedladdningar