Tillbaka till publikationer

Klusteranalys Kulturella och kreativa näringar 2023

Omslag klusteranalys
En kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.

Publicerad mars 2023