Tillbaka till publikationer

Konjunkturrapport #3 2021

Konjunkturrapport 3 2021 omslag
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, efter halvårsskiftet, gått in i en stark återhämtningsfas. Bland annat växlar konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett läge med rådande högkonjunktur. Samtidigt spås BNP-tillväxten för 2021 och 2022 på regionens viktiga marknader vara starkare än vad som väntats tidigare. Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och personer som varslats om uppsägning ligger kvar på rekordlåga nivåer.

Tillgängliga nedladdningar