Tillbaka till publikationer

Konjunkturrapport #4 2021

Konjunkturrapport #4 2021
Företagens lägesbild om rådande högkonjunktur består och flertalet nyckelindikatorer för den regionala ekonomin visar på förbättring. Bland annat spås BNP-tillväxten för 2022 på regionens viktiga marknader fortsatt vara stark. Fler företag har anställt personal den senaste perioden och på det stora hela växer sysselsättningen.

Tillgängliga nedladdningar