Tillbaka till publikationer

Sysselsättning i fokus 2023

Rapportomslag för sysselsättning i fokus 2023
Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen. Bland annat besvaras frågor som: Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket?

Tillgängliga nedladdningar