Tillbaka till publikationer

Tillåtande miljöer

Omslag till publikationen Tillåtande miljöer
I denna publikation, framtagen i samarbete med Göteborgs Stads kulturförvaltning och Fastighetsägarna, speglar vi betydelsen av att göra plats för så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet och pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. Inte minst belyser vi hur viktigt det är att kreatörer, fastighetsägare och myndigheter förstår varandras behov och hittar fruktbara sätt att samverka.

Tillgängliga nedladdningar