Tillbaka till publikationer

Tillväxtrapport 2018 - 2020

Rapport BRG:s tillväxtprogram, Dun & Bradstreet
Analysexperterna på Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode) tittar på fakta från företag som deltar i Business Region Göteborgs tillväxtprogram och jämför statistiken med liknande företag som inte deltar i programmet. De mäter tillväxt i omsättning och förädlingsvärde (försäljning minus inköp av varor och tjänster), antal anställda och lönsamhet eller konkurrenskraft.