Branschikon rymd

Rymdindustrin

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna. Utvecklingen av ny teknik och nya teknologier skapar även synergier med andra branscher, vilket gynnar Sveriges konkurrenskraft som nation. 

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Exteriör av kontorslokal med fönster och siluetter på Lindholmen
 • Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden
  Fakta om rymdindustrin

  Den svenska flyg- och rymdbranschen sysselsatte 4000 personer och omsatte SEK 11 miljarder 2019. Västsverige sysselsätter därmed fler än hälften av alla som jobbar inom rymdindustrin i landet. Företagen i det västsvenska rymdklustret har på senare tid bidragit med lösningar och teknik till flera spännande projekt. Vi förser dig med branschkunskap och kontakter - hör gärna av dig till oss!

 • Exteriör av köpcentrum med människor
  Vill du etablera ditt företag här?

  Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

   

 • Minglande människor i seminarie paus
  Nätverk och mötesplatser

  Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

 • Chalmers entre
  Miljöer för innovation

  Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya tekniska lösningar som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

  Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.

 • Kollage av testbäddsmiljöer
  Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

  En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Kontakta oss gärna