Säkra företaget med rätt kompetens genom en workshop om ARUBA modellen

Kompetensförsörjning handlar mycket om hur företagsledare kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i sitt företag – att säkra affären med rätt kompetens. Vi ger dig inspiration och verktyg att fokusera på det viktigaste i din verksamhet – medarbetarna! 

En workshop för fortsatt konkurrenskraft

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

ARUBAhex plus hjul
Aruba modellen

Detta gör vi i workshopen:

• Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
• Går igenom ARUBA-modellen
• Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
• Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med

Workshopen vänder sig till företag i Göteborgsregionen med 5–250 anställda.

Den här workshopen är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Workshop för småföretag i alla branscher

Tre viktiga punkter från tidigare workshops

Här är tre saker att tänka på från Anna-Lena Johansson som träffat många företagare i de 20 ARUBA-workshops om kompetensförsörjning som hon genomfört:

  1. Tänk igenom hur din affärsverksamhet kommer påverkas framöver. Vad kan ni idag och vad behöver ert företag kunna framöver för att hänga med på marknaden? När du vet det, blir det enklare att veta vilken kompetensutveckling dina medarbetare behöver och hur du kan attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens.
  2. Kompetens är affärskritisk. Vad händer med ditt företag om ni inte löpande arbetar med kompetensförsörjningen? Lyft in kompetensfrågan på agendan i styrelsen och i ledningsgruppen. Låt den bli en del av er affärsplanering med mål, åtgärder och resultatuppföljning.
  3. Vad erbjuder ni kunderna? Vem vänder ni er till? Hur säljer ni? Var finns målgruppen? Varför ska de välja era produkter eller tjänster? Vad skiljer er från konkurrenterna? Vardagliga frågor som ni har tydliga svar på. Byt ut kunderna mot ”potentiella medarbetare” - kan du svara lika tydligt då?

Kontakta oss gärna för anmälan eller mer information

För dig som deltar i vårt tillväxtprogram, kontakta mig: