Säljledning för framgångsrik försäljning

Framgångsrik försäljning bedrivs idag med andra förutsättningar än tidigare. Hjärta och hjärna måste samspela på ett helt annat plan. Vi säljer idag mer en känsla än en produkt. Med effektiv säljledning kan du öka säljtänkandet i hela organisationen.

Säljledning workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

För dig som är VD, säljchef eller har motsvarande roll, erbjuder vi en workshop som handlar om ditt behov samt dina erfarenheter och önskemål när det gäller att nå ut på din marknad.

Under två träffar går vi igenom de fem stegen – rörelse, relationer, förtroende, samarbete och ledarskap. Detta leder till ökad säljkraft och större självsäkerhet i din organisation.

Ur innehållet, workshop Säljledning:

  • Rörelse kring produkten som skapar relationer
  • Relationer som skapar förtroende
  • Förtroende som öppnar för samarbete
  • Samarbete som bygger äkthet
  • Ledarskap som vägleder kunden

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.