Laddning av elbil

Status måluppfyllnad i Elektrifieringsplanen

Här presenteras årlig status på Elektrifieringsplanens fem olika målsättningar, inklusive delmål. Mål och delmål följs upp genom ett antal indikatorer. Status uppdateras en gång per år vid halvårsskiftet och ny status presenteras i augusti samma år. Målsättningarna har valts för att skynda på omställningen till utsläppsfria transporter, både el- och vätgasdrivna, inom de områden där Göteborgs Stad har rådighet. 

Fem mål

Målsättningarna rör stadens egna fordonsflottor, stadens upphandlade tjänste- och godstransporter liksom kollektivtrafikens elektrifiering, möjligheten att ladda ett elfordon eller tanka vätgas samt tillgången på förnybar energi till transportsystemet.

Klicka på respektive mål nedan för att få mer information. Status baseras på data från juni 2022.

Mål 1

Öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna fordon i stadens egen fordons- och maskinpark .

Läs mer
Elbil
Ellastbil

Mål 2

Öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i uppdrag av staden. 

Läs mer

Mål 3

Verka för att öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i kollektivtrafiken.

Läs mer
Elbuss
Laddstation

Mål 4

God tillgång på laddmöjligheter enligt behovet.

Läs mer

Mål 5

Tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet.

Läs mer
Vätgasladdning