Affärsutveckling som ger tillväxtresultat

Expedition Framåt innefattar affärsutveckling enligt Tillväxthjulet, en modell som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom programmet får du som deltagare möjlighet att inspireras av andra, nya insikter och skapa kontakter.
Tillväxtprogrammet Expedition Framåt vid Business Region Göteborg arbetar med Tillväxthjulet som är en modell som bygger på forskning och beprövad erfarenhet för tillväxt.

Hos oss hittar du ett  brett utbud av olika affärsutvecklingsverktyg som du kan använda beroende på var i utvecklingsprocessen du befinner dig med ditt företag.

Som deltagare i tillväxtprogrammet har du också tillgång till ett trettiotal tillväxtspecialister med kunskap inom olika områden.

Viktiga framgångsnycklar

  • Ämnesinriktade workshops, analysverktyg och nätverk
  • Affärsrådgivning från våra tillväxtspecialister
  • Rabatterat pris på utbildningar från våra samarbetspartners, exempelvis Styrelseakademin                 

Inspirationsdagen

Ett årligt event där du  träffar övriga deltagare för att få inspiration och nya insikter från spännande talare om aktuella ämnen och trender. Ett utmärkt tillfälle att mingla och skapa kontakter. 

Ledarseminarium

Inspirerande föreläsningar om ledarskap som vi arrangerar fyra gånger per år. Ett bra tillfälle för dig att skaffa insikter och bredda ditt nätverk. Vi har mellan hundra och hundrafemtio deltagare på våra ledarseminarier. Se vårt kalendarium >

Halvdagsseminariet Svar Direkt

Kunskapsbaserade interaktiva möten kopplade till vardagsfrågor i företag som bygger på information och dialog; frågor som ger svar direkt. Svar direkt äger rum ca 6 gånger om året med 30-40 deltagare. Se vårt kalendarium >

Rekryteringsrådgivning

Du får en kontaktperson som kan hjälpa dig vid rekrytering, vilket effektiviserar processen och sparar dina egna resurser.

Kontinuerlig kommunikation

Du får vårt nyhetsbrev med intressant och inspirerande läsning om programmet, företagande och företagare i regionen och vi jobbar ständigt med att sprida de goda historierna om våra deltagande företag.

 

Workshops, analysverktyg och nätverksträffar

Här hittar du alla faktablad om vad som ingår i alla våra workshops och  vilka analysverktyg vi har. Du kan också läsa mer om vad du erbjuds i våra vd-nätverk.

Workshops

PDF icon Affärsmodell - hur ska vi tjäna pengar
affarsmodell_-_hur_ska_vi_tjana_pengar.pdf

PDF icon Marknadskommunikation - träffa rätt med ditt budskap
PDF icon marknadskommunikation_-_traffa_ratt_med_ditt_budskap.pdf

PDF icon Värderingar och företagskultur - långsiktiga styrmedel för tillväxt
PDF iconvarderingar_och_foretagskultur_-_langsiktiga_styrmedel_for_tillvaxt.pdf

PDF icon Vision - drivkraft för framgång

PDF icon 8 nycklar för tillväxt produktblad

PDF icon Affärsplan - mål och strategier för tillväxt
PDF iconaffarsplan_-_mal_och_strategier_for_tillvaxt.pdf

PDF icon Ledarskap för tillväxt

PDF icon Organisera för tillväxt - flexibla team och strukturer
PDF iconorganisera_for_tillvaxt_-_flexibla_team_och_strukturer.pdf

PDF icon Kompetensförsörjning - säkra affären genom rätt kompetens
PDF iconkompetensforsorjning_-_sakra_affaren_genom_ratt_kompetens.pdf

PDF icon Affärsekonomi -ta kontroll över lönsamheten
PDF iconaffarsekonomi_-ta_kontroll_over_lonsamheten.pdf

PDF icon Paketering och kringtjänster - skapa unika kundvärden
PDF iconpaketering_och_kringtjanster.pdf

PDF icon Bygg ett starkt varumärke
PDF iconbygg_ett_starkt_varumarke.pdf

PDF icon PM-matris - kartlägg företagets tillväxtpotential
PDF iconpm-matris_-_kartlagg_foretagets_tillvaxtpotential.pdf

 

Analysverktyg

PDF icon Exportanalys - välj rätt strategi för internationaliseringen
PDF iconexportanalys_-_valj_ratt_strategi_for_internationaliseringen.pdf

PDF icon Företagsanalys - koll på styrkor och utvecklingsområden
 

PDF icon Tillväxtanalys - mät dig med de bästa
PDF icontillvaxtanalys_-_mat_dig_med_de_basta.pdf

PDF icon Prestationsanalys - ge dina medarbetare möjlighet att lyckas
PDF iconprestationsanalys_-_ge_dina_medarbetare_mojlighet_att_lyckas.pdf

PDF icon Effektivitetsanalys - förädlingsvärde i ett konkurrensperspektiv
PDF iconeffektivitetsanalys_-_foradlingsvarde_i_ett_konkurrensperspektiv.pdf

 

Nätverksträffar

PDF icon Vd-nätverk för tillväxtledare
 

PDF icon Säljkultur – gemensam syn för ökad försäljning
PDF iconsaljkultur_produktblad.pdf

PDF icon Säljledning – styrning för framgångsrik försäljning produktblad

Färgbox

Nyfiken på alla våra aktiviteter?

Besök vårt kalendarium för mer information om inplanerade aktiviteter för Expedition Framåt.

 

 

Tip a friend