Energi

Sol, vind och vatten ger Göteborg hållbar energi. I regionen finns lång erfarenhet av bland annat gas, fjärrvärme och vindkraft Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Energi

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur energibranschen ser ut i Västsverige, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Är du ett energibolag, leverantör till energibranschen eller en start-up inom branschen eller kanske ett fastighetsbolag? Vi förmedlar kontakter och skapar eller bidrar till mötesplatser, som du kan ha nytta av i dina affärer. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Vi förmedlar även kontakter samt stöttar företag och investerare som är intresserade av att etablera sig eller expandera här.

Våra fokusområden inom energi är områden där Göteborgsregionen står sig stark, nämligen fjärrvärme/fjärrkyla, solenergi, biogas, vindkraft och elfordon (speciellt laddinfrastrukturen).

Göteborg förebild i Europa

Göteborg började utveckla sitt fjärrvärmenät redan 1952, när stadens första kraftvärmeverk Rosenlund byggdes. Idag leder Göteborg EU-projektet Celsius där vi får möjlighet att dela den kunskap vi har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. Målet var att få med 50 städer. Idag är antalet över 60.

Leder Sveriges vindkraftsutveckling

Västra Götaland ligger i topp på utbyggnadslistan av vindkraft i Sverige. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det totalt det 546 stycken vindkraftverk med en total effekt på 774 MW som producerade 1.7 TWh under 2014 i Västra Götaland. Vi har flera lokala vindkraftföretag och SKF här. Greenbyte är exempel på  spännande startup. Fastighetsägare som Stena och Wallenstam har egna vindkraftverk och Balder har investerat i vindkraft. Det pågår en mycket omfattande nyetablering av vindkraft som väntas öka ytterligare. Mer vindel är positivt från klimatsynpunkt och skapar arbetstillfällen.

Göteborg Wind Lab är ett forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik som drivs av bland andra SKF och Chalmers tekniska högskola. Göteborg Energi har tillsammans med Chalmers och General Electric här rest Sverige största vindkraftverk.

Besök från hela världen till demoarenan Gobigas

Biogas är ett av framtidens viktigaste förnyelsebara bränsle och har den fördelen att den kan distribueras via befintliga gasnät. Göteborg har ett väl utbyggt gasnät och stark koppling till fordonsindustrin både vad gäller personbilar och tyngre fordon. GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Det är en demoanläggning som ligger i linje med EUs mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi. Anläggningen har många besök av internationella delegationer från andra städer och regioner som kommer hit för att inspireras och lära sig hur man kan jobba med förnybar energi.

Göteborg testar innovativ energimarknad

Tack vare 50 miljoner kronor från EU drar The Fossil Free Energy District (FED) igång i Göteborg. På Chalmers Campus Johanneberg kommer ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi att prövas. EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor konkurrens har Göteborgs Stads ansökan blivit utvald. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden. Projektet har varit igång sedan 2017. Läs mer >

Färgbox

Visste du att…

…Göteborgs fjärrvärmenät idag är cirka 120 mil långt och sträcker sig från Ale i norr till Askim i söder. 

… Big Glenn är inte bara Sveriges största vindkraftverk utan en forskningsstation för havsbaserad vindkraft. Varje varv vingarna snurrar, skulle kunna driva en elbil i två mil.

…Göteborg var väldigt tidig med att översiktligt kartlägga landytor med potential för solcellsparker i kommunen.

 

Tip a friend