Fordon och transporter

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer och bred kompetens. Business Region Göteborg förser dig med kontakter och öppnar dörrar till samarbeten inom branschen.
Fordon och transporter

Uppkopplade och självkörande fordon, aktiv och passiv säkerhet, förnybara bränslen och elektrifiering, produktionsteknik, nya material och nya mobilitetstjänster – Göteborgsregionen är en världsledande aktör inom framtidens mobilitet.

Regionala tillgångar skapar innovationskraft

Med över 40 000 direktanställda inom fordonsindustrin i Västra Götalandsregionen, 98 procent av landets personbilsindustri och 50 procent av landets lastbilsindustri förlagd till Göteborg, 3 000 nyutexaminerade universitetsstudenter årligen från Chalmers tekniska högskola som är ett ledande forskningssäte inom transportområdet, samt RISE Research Institutes of Sweden i Göteborg, är regionen en av världens kunskapstätaste regioner per capita vad gäller utvecklingen av framtidens mobilitet för person och godstransporter.

Regionen är även känd som världsledande inom utvecklingen av mobildatasystem och telematiklösningar, en pionjär i att skapa test- och utvecklingsarenor inom hållbara transportlösningar i samspel med privat, offentlig och akademisk sektor.  

En stor fördel med Göteborgsregionen är tillgången till högutbildad flexibel arbetskraft i form av närmare 30 000 teknik- och datakonsulter vilket underlättar för etableringar och gör det enklare för expansiva företag att växa i rätt takt. Sammantaget gör det Göteborgsregionen till en världsledande aktör inom framtidens mobilitet.

Citat

- I Göteborg har vi en komplett värdekedja för fordonsindustrin, det är inte många ställen i världen där man kan gå från idé till färdig produkt på samma sätt som vi gör här. Vi har samarbetsklimatet, system­tänkandet och hela ekosystemet för att bygga fordon, möta digitaliseringen och koppla upp transportsystemet.

Avsändare

Per Österström, Områdesansvarig Fordon & Transport

Miljöer för samverkan

En viktig nyckel till regionens framgångsrika fordonsbransch är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park i Göteborg kanaliserar samarbetet och verkar som plattformar för tvärvetenskapliga och branschöverskridande projekt. Här finns bland annat Test Site Sweden som utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för hållbara transporter, Telematics Valley som verkar inom fordonsrelaterad telematik och Vehicle ICT Area som samlar aktörer inom fordons-IT.

Samverkan inom regionen har även resulterat i AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

Hållbarhet i fokus

I fordonsbranschen finns en stark utveckling i riktning mot mer miljövänliga och effektiva gods- och persontransporter.  För att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta år 2030 behövs alternativa bränslen och elektrifiering av fordon.

Vi hjälper dig

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer inom fordonsindustrin att samverka och mötas, bland annat genom ömsesidiga regionala, nationella och internationella samarbeten. Business Region Göteborg kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborgsregionen och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag inom fordonsbranschen.

Vi är även en part i utvecklingen av Testbädd Göteborg för att skapa förutsättningar för näringslivet att tillsammans med staden, akademi och institut med flera testa och utveckla innovationer som möter städers utmaningar inom bland annat mobilitetsområdet.

Kontakta oss gärna för mer information om pågående satsningar och etableringsmöjligheter.

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i fordons- och transportbranschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

 

Färgbox

Branschstatistik fordon
Antal anställda: 28 000
OEM-företag*: 65 procent
Utlandsägda företag: 42 procent
Företag med stor export: 40 procent
*Original equipment manufacturer

Visste du att…

...  Volvo Cars lanserade sina självkörande Volvo XC90 på Göteborgs vägar under 2017? Det hela är en del av forskningsprojektet Drive ­Me, ­­som går ut på att vanliga medborgare får ­använda självkörande bilar i sin vardag på ­befintliga vägar. 
… vart tionde svenskt jobb är relaterad till fordonsindustrin?
… Geely beslutat att placera sitt europeiska ­innovationscenter till Göteborg i en fastighet med plats för 3 500 personer och som skall stå klar under början av 2020-talet? 
… AstaZero, världens första fullskaliga test­miljö för autonoma fordon och framtidens aktiva säkerhetslösningar, finns i regionen?
…DriveSweden, som samlar de bästa från alla samhällssektorer på området automatiserade transport, har sitt programkontor på ­Lindholmen Science Park, tillsammans med 350 andra ­företag inom ICT, transport och media området. 
…Organisationerna Telematics Valley och Vehicle ICT Arena erbjuder kunskap, kontakter och nätverk för företag som arbetar med ­framtidens telematiktjänster, uppkopplade fordon och ­fordonselektronik och inbyggda system.
... det i Göteborg sedan 2015 kör bussar som drivs helt av el från förnyelsebara energi­källor? Projektet heter ElectriCity och består av buss­linje 55 som går mellan Chalmers och ­Lindholmen Science Park. 
… Sveriges regering satsar 1 miljard SEK i ett nationellt elektromobilitetslabb som kommer att tas i bruk i ­Göteborg under perioden 2018-2020?

Regionala tillgångar

Astazero >
Forskning och utveckling av unika miljöer för trafiksäkerhet. Myndigheter, akademi, forskningsinstitut och företag har tillsammans utvecklat en världsunik testarena.

Chalmers tekniska högskola >
Universitet inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Av totalt 44 masterprogram är 17 anslutna till fordonsindustrin.

Closer >
En nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. Arenan är en del av Lindholmen Science Park.

Engineering Vantage Alliance, EVA >
EVA har över 5000 teknikkonsulter på västkusten med inom bilindustrin. Här transfereras omfattande expertis, spetsteknologi och insikter inom hållbara lösningar.

Fordonskomponentgruppen, FKG >
FKG är en branschorganisation för leverantörer till fordonsindustrin. Arrangerar affärsmöten mellan medlemmar, fordonstillverkare och leverantörer i andra delar av världen.

Lindholmen Science Park >
Science Park i Göteborg som samlar viktiga aktörer inom intelligenta fordon- och transportsystem, modern media och design.

MobilityXlab >
MobilityXlab är en plattform grundad av Autoliv, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. Senare tillkom även CEVT. Här erbjuds startups och företag arbetsutrymme och direktkontakter med grundarföretagen för att tillsammans utveckla lösningar för framtidens transporter.

SAFER >
Vehicle och Traffic Safety Centre, SAFER, är en organisation som fungerar som ett nav för forskning inom fordons och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö.

Telematics Valley >
En neutral organisation som stödjer och stärker den regionala utvecklingen av företag och teknik inom telematik.

Test Site Sweden, TSS >
TSS stödjer utvecklingen av hållbara transporter genom världsledande testmiljöer och demonstrationer av ny fordonsteknik och infrastruktur.
Drivs av Lindholmen Science Park.

Vehicle ICT Arena >
Vehicle ICT Arena erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Drivs av Lindholmen Science Park.

Viktoria Swedish ICT >
Ett ideellt IT-forskningsinstitut med fokus på fordons-och transportinformatik som sysselsätter cirka 30 forskare.

Tip a friend