Fordon och transporter

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer och bred kompetens. Business Region Göteborg förser dig med kontakter och öppnar dörrar till samarbeten inom branschen.
Fordon och transporter

Göteborgsregionen har länge varit huvudstad för den svenska biltillverkningen och med Volvo i spetsen har en stark transport- och fordonsindustri med flera internationella storföretag och underleverantörer vuxit fram. I dag är Volvo Cars den största arbetsgivaren i hela regionen, följt av Volvo Group.

Tillsammans står regionens stora företag för drygt 60 procent av Sveriges samlade investeringar på forskning och utveckling inom fordon. Satsningarna genererar innovation och kompetens inom en rad områden, där Volvo Group ligger i framkant inom hybridteknologi och Volvo Cars med Autoliv är ledande inom säkerhetslösningar.

Miljöer för samverkan

En viktig nyckel till regionens framgångsrika fordonsbransch är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park i Göteborg kanaliserar samarbetet och verkar som plattformar för tvärvetenskapliga och branschöverskridande projekt. Här finns bland annat Test Site Sweden som utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för hållbara transporter, Telematics Valley som verkar inom fordonsrelaterad telematik och Vehicle ICT Area som samlar aktörer inom fordons-IT.

Samverkan inom regionen har även resulterat i AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

Hållbarhet i fokus

I fordonsbranschen finns en stark utveckling i riktning mot mer miljövänliga och effektiva gods- och persontransporter.  För att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta år 2030 behövs alternativa bränslen och elektrifiering av fordon.

Det här gör vi

På Business Region Göteborg jobbar vi aktivt för att öka insatserna för ökad hållbarhet.  Vår roll är att identifiera behov och att samla aktörer från näringsliv, akademi och det offentliga. Vi är även en part i utvecklingen av Testbädd Göteborg för att skapa förutsättningar för näringslivet att tillsammans med staden, akademi och institut med flera testa och utveckla innovationer som möter städers utmaningar inom bland annat mobilitetsområdet.

Kontakta oss gärna för mer information om pågående satsningar och etableringsmöjligheter.

Färgbox

Branschstatistik fordon
Antal anställda: 28 000
OEM-företag*: 65 procent
Utlandsägda företag: 42 procent
Företag med stor export: 40 procent
*Original equipment manufacturer

Visste du att…

... 100 självkörande Volvobilar kommer rulla på allmän väg i Göteborg under 2017? Syftet med pilotprojektet Drive Me är att studera samhällsfördelarna med autonom körning. Bakom initiativet står bland annat Volvo, Trafikverket och Göteborgs Stad.
… vart tionde svenskt jobb är relaterad till fordonsindustrin?
… merparten av Volvo Groups forskningsanslag landar i Göteborgsregionen trots att den svenska försäljningen bara utgör fyra procent av den totala omsättningen?
… personbilar, tunga fordon och bildelar utgör 10-15 procent av Sveriges exportvaror?
… den eldrivna trehjulingen Zbee, som utvecklats av Clean Motion i Lerum, drar mindre el än en mikrovågsugn? Zbee rullar bland annat på gator i Indien.

Regionala tillgångar

Astazero >
Forskning och utveckling av unika miljöer för trafiksäkerhet. Myndigheter, akademi, forskningsinstitut och företag har tillsammans utvecklat en världsunik testarena.

Chalmers tekniska högskola >
Universitet inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Av totalt 44 masterprogram är 17 anslutna till fordonsindustrin.

Closer >
En nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. Arenan är en del av Lindholmen Science Park.

Engineering Vantage Alliance, EVA >
EVA har över 5000 teknikkonsulter på västkusten med inom bilindustrin. Här transfereras omfattande expertis, spetsteknologi och insikter inom hållbara lösningar.

Fordonskomponentgruppen, FKG >
FKG är en branschorganisation för leverantörer till fordonsindustrin. Arrangerar affärsmöten mellan medlemmar, fordonstillverkare och leverantörer i andra delar av världen.

Lindholmen Science Park >
Science Park i Göteborg som samlar viktiga aktörer inom intelligenta fordon- och transportsystem, modern media och design.

MobilityXlab >
MobilityXlab är en plattform grundad av Autoliv, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. Senare tillkom även CEVT. Här erbjuds startups och företag arbetsutrymme och direktkontakter med grundarföretagen för att tillsammans utveckla lösningar för framtidens transporter.

SAFER >
Vehicle och Traffic Safety Centre, SAFER, är en organisation som fungerar som ett nav för forskning inom fordons och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö.

Telematics Valley >
En neutral organisation som stödjer och stärker den regionala utvecklingen av företag och teknik inom telematik.

Test Site Sweden, TSS >
TSS stödjer utvecklingen av hållbara transporter genom världsledande testmiljöer och demonstrationer av ny fordonsteknik och infrastruktur.
Drivs av Lindholmen Science Park.

Vehicle ICT Arena >
Vehicle ICT Arena erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet. Drivs av Lindholmen Science Park.

Viktoria Swedish ICT >
Ett ideellt IT-forskningsinstitut med fokus på fordons-och transportinformatik som sysselsätter cirka 30 forskare.

Tip a friend