Nätverk och mötesplatser - Fordon och transporter

Vi på Business Region Göteborg arbetar med att erbjuda kunskap och kontakter. Här listar vi de nätverk och mötesplatser som finns kring insatsområdet Fordon och Transporter. Har du tips på andra nätverk och mötesplatser inom området kontakta Per Österström.
Nätverk och mötesplatser i Göteborg

Det sker en evolution i fordonsbranschen för att öka transporteffektiviteten, bli miljövänligare och nyttja marknaden mer. Det gör att nya områden hamnar i fokus i den inte längre så traditionella fordonsindustrin. Här listar vi intressanta mötesplatser och nätverk inom områden som självkörande bilar, uppkopplade fordon, delad mobilitet, elektrifiering och material.

Självkörande fordon – (autonomous cars)

Nätverk:

Uppkopplade fordon – (connectivity)

Nätverk

Delad mobilitet –

 

Elektrifiering –

Nätverk

Material –

Mötesplats

  • Lighter»

Tip a friend