ICT, Informations- och kommunikationsteknik

ICT har blivit en integrerad del av vårt samhälle. I Göteborgsregionen finns spetskompetens inom flera områden, som telematik, mikrovågsteknologi och digital visualisering. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av branschen.
ICT, Informations- och kommunikationsteknik

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur ICT-branschen ser ut i Västsverige, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Vi förmedlar kontakter och skapar eller bidrar till mötesplatser. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Vi förmedlar även kontakter samt stöttar företag och investerare som är intresserade av att etablera sig eller expandera här.

Stark tillväxtbransch med fem fokusområden

ICT är en av Göteborgsregionens starkaste tillväxtbranscher med drygt 5300 olika företag. Här finns bland annat Ericsson med koncernens näst största anläggning för forskning och utveckling, Volvo IT, Telia Sonera och Saab Microwaves.

Business Region Göteborg stärker ICT-branschen genom att initiera och medverka i nätverk, spetskompetenskluster och mötesplatser. Vi är även en part i forskning- och utvecklingsprojekt och har valt att lägga extra tyngd kring ett antal områden som behövs för att klara kommande utmaningar inom hållbarhet, hälsa och mobilitet:

ICT används i hela samhället och tillämpningsområdena är många och skiftande. Vi på Business Region Göteborg inriktar våra insatser speciellt till fem kategorier, som vi bedömer är starka i Göteborgsregionen och som har en god tillväxtpotential. De fem områdena är:

  • Inbyggda system / Embedded systems
  • Infrastruktur och molntjänster / IT infrastructure
  • Mobil teknologi / Mobile and web
  • Visualisering och spel / Visualization and gaming
  • Mikrovågsteknologi / Microwaves

Tvärs genom dessa går även starka områden såsom hälsa, transport och energi.

Tre mycket aktuella områden vi arbetar med just nu är Artificiell Intelligens & Big Data, Security samt EdTech. 
En kartläggning av AI finns publicerad. Läs mer >

Miljöer för innovation

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya IT-lösningar, som fordonsindustrin, logistiksektorn och life science.

Tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete kanaliseras genom tre science parks där Lindholmen Science Park, med fokus på fordon, ICT och media, är den största. På Lindholmen finns bland annat Vehicle ICT Arena som verkar inom fordons-IT, TUCAP som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena – en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arena, som är en fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna.

I Göteborg finns även flera inkubatorer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering.

Projekt inom ICT i Västsverige

TechNordic

Ett innovationsprojekt som arbetar med att ta idéer från forskningen till företag. Fokus ligger på start-ups, internationalisering, strategisk kompetensförsörjning och riskkapital.

YoungICT

Ett samarbete med Ålborg som syftar till att bibehålla kompetens i utbildningsstäderna. Samarbetet gör aktiviteter tillsammans med IT-Universitetet.

Färgbox

5300 ICT-företag med drygt 26 500 ICT-specialister
3 science parks: Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska Science Park.
Chalmers tekniska högskola: cirka 10 000 studenter, fyra institutioner med ICT-relaterad forskning och sex spetskompetensprofiler inom komponenter, system och mjukvara.
IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation.

 

Tip a friend