Infrastruktur och logistik

Göteborgsregionen är ett viktigt nav för import och export. Med Skandinaviens största hamn nås marknader i tio länder. Här finns bred logistikkompetens och en god infrastruktur med fokus på hållbarhet. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Infrastruktur och logistik

GÖTEBORGSREGIONEN LIGGER I FRAMKANT INOM LOGISTIK.

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge i över tio år. En avgörande faktor är Göteborgs Hamn, vars räckvidd omfattar runt 190 miljoner invånare i tio nordiska och baltiska länder. Från öppet hav tar det endast 90 minuter att nå kaj och hamnen är alltid isfri, vilket möjliggör cirka 11 000 fartygsanlöp per år. Det är också den enda hamnen i Sverige med transoceana direktlinjer, till länder som Kina, Indien och USA.

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och ett 25-tal direktlinjer för godståg, så kallade tågpendlar, ger företag i Norge och Sverige möjlighet till klimatvänliga transporter till och från Göteborg Hamn.

Flygfrakt och forskning

Godskedjan stärks av Göteborg Landvetter Airport som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan.

Något som ytterligare stärkt regionens position som ledande logistikläge är centret Northern LEAD, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling.

Det här gör vi

Under de senaste åren har allt fler företag fått upp ögonen för Göteborgsregionens strategiska läge men ännu finns det tillgänglig mark nära Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Airport. Vi på Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter till företag som vill etablera sig eller expandera här.

En viktig del av vårt arbete är även att skapa mötesplatser och nätverk som knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga. Vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet. Vi initierar och deltar också i demo- och utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till en hållbar tillväxt. 

Nedan följer exempel på satsningar som vi medverkar i:

ElectriCity >
I juni 2015 ska en ny elbusslinje testas i Göteborg. Tanken med projektet är att skapa en tyst, utsläppsfri kollektivtrafik som kan bidra till en modern stadsutveckling. Förutom själva bussarna omfattar samarbetet utveckling av nya hållplatslösningar, säkerhetskoncept, system för trafikledning och energiförsörjning.

The Scandinavian 8 Million City >
Målet med EU-projektet The Scandinavian 8 Million City (som avslutades hösten 2014) var att skapa en skandinavisk storregion genom en modern järnväg mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn med en restid på två och en halv timme. Även om det aktuella projektet är avslutat drivs frågan vidare.

Logistic Hub Scandinavia >
Samverkan mellan Business Region Göteborg, Swedavia Göteborg Landvetter Airport och Göteborgs Hamn för att stärka regionens position som ledande logistikläge, genom att attrahera logistiketableringar samt nya flyg- och fartygslinjer.

Logistik och Transport Stiftelsen, LTS
LTS är en stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning och universitetsutbildning med stöd av ett sextiotal intressenter för att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. LTS verkar för att logistikforskningen i regionen kan vidmakthålla och utveckla sin position som en av de ledande i världen.

Färgbox

Bästa logistikläge
I över tio år har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar.  Andra styrkor som lyfts fram är bland annat samarbetet med Osloområdet.

Visste du att…
...järnvägspendlarna till och från Göteborgs Hamn gav minskade kodioxidutsläpp på 60 000 ton under 2013? Det motsvarar utsläpp från 17 000 personbilar under ett år.
...Göteborg Landvetter Airport erbjuder ett 50-tal internationella direktlinjer?
...Göteborgsregionen är hem för 2300 utlandsägda företag från 50 olika länder?
...var tredje fartygsanlöp till Göteborgs Hamn kan använda sig av elanslutning vid kaj för att driva alla funktioner ombord? Satsningen gav Göteborgs Hamn och Stena Line den internationella utmärkelsen Nobelux Grand Prix d´Excellence for Environment & Climate Action 2012.
...ett antal stora företag inom logistik och transport är etablerade i Göteborgsregionen? Här finns bland annat Geodis Wilson, Green Cargo, DB Schenker, Stena, Volvo Logistics och Maersk.
...fram till 2028 genomförs en stor satsning på infrastruktur i Västsverige, med Göteborg som kärna, under namnet Västsvenska paketet? Syftet är att skapa bättre kollektivtrafik och tillförlitligare transporter för näringslivet.

Tip a friend