Nätverk och mötesplatser – Logistik och infrastruktur

Vi på Business Region Göteborg arbetar med att erbjuda kunskap och kontakter. Här listar vi de nätverk och mötesplatser som finns kring insatsområdet Logistik och infrastruktur. Har du tips på andra nätverk och mötesplatser inom området kontakta John Wedel.
Nätverk och Mötesplatser Göteborg

När det gäller infrastruktur och logistik deltar Business Region Göteborg i många mötesplatser och nätverk för att föra näringslivets talan och bevaka näringslivets intressen.

Exempel på sådana nätverk är;

  • Västra Götalands Regionens godsgrupp
  • GöteborgsRegionens infrastrukturnätverk
  • Godsnätverket Göteborg.
  • Mark och lokalbehov
  • TRUST – trafikutveckling i storstad;

Exempel på sådana innovativa mötesplatser är;

  • Mellankommunal kustzonplanering

Tip a friend