Kemi och material

Göteborgsregionen är centrum för Sveriges kemiindustri. Här drivs frågan om omställningen till hållbar kemi. Här finns också världsledande forskning inom materialvetenskap. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten inom branschen.
Kemi och material

Få koll på branschen

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur kemi- och materialklustret i Västsverige ser ut, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Vi förmedlar kontakter och skapar mötesplatser. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Här eller internationellt.

Västsvenska Kemi- & Materialklustret

I Västsvenska Kemi- & Materialklustret samlas aktörer från kemi-, energi- återvinnings- och skogsbranschen. Här finns också hela värdekedjan samlad, med representanter för näringsliv, akademin, institut och offentliga parter - vilket vi menar är en förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi. Syftet med klustret är att utveckla och stärka samarbetet mellan de deltagande parterna, samt att initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Det ligger en styrka i sammansättningen av parter inom klustret, vilket möjliggör branschöverskridande samarbeten. Business Region Göteborg är en aktiv part i klustret, som leds av Johanneberg Science Park. 

Läs mer om Västsvenska Kemi- & Materialklustret >

Göteborg är regionen där rätt kemi uppstår

I Göteborgsregionen finns kemiföretag med mer än femtio års erfarenhet och som gör stora investeringar inom forskning och utveckling. Exempelvis är Borealis världsledande på att producera polyeten till högspänningskabel och rör. Vi har den geografiska närheten till fordonsindustrin med dess kedja av underleverantörer samt läkemedelsindustrin, vilket bland annat ger tillgång till kompetent arbetskraft. Sist, men inte minst, har vi ett regionalpolitiskt mål som siktar på en fossiloberoende ekonomi till år 2030. Olja och gas, som i dag står för omkring 90 procent av råvaran till kemiindustrin, ska ersättas med biobaserade råvara såsom alger, biogas och avfall från skogsindustrin.

Bas för framtidsmaterialet grafen

Göteborg har en stark ställning inom materialvetenskap, med historiska landvinningar som benförankrade implantat av titan. Utvecklingen fortsätter och Chalmers tekniska högskola har utsetts att leda det största forskningsprojektet någonsin i EU:s historia. Chalmers grafencentrum är värd för projektet, som har fått till uppgift att ta supermaterialet grafen från forskning till marknad på tio år. Grafen är 200 gånger starkare än stål, böjligt och det tunnaste material som människan lyckats framställa. Framtidspotentialen bedöms vara mycket stor.
Läs mer om grafen >

 

Färgbox

Visste du att...
... EU-projektet Graphene Flagship har en budget på en miljard euro?
... de forskare som lyckades isolera grafen belönades med Nobelpris år 2010?
... fem kemiföretag i Stenungsund tillsammans har 2 500 anställda och omsätter årligen mer än 20 miljarder kronor? De fem är Aga, AkzoNobel, Borealis, Inovyn och Perstorp.
... de fem företagen har en gemensam vision som omfattar biobaserade råvaror men som också siktar på ett eget ”industriellt ekosystem” med återvinning som en viktig beståndsdel? Där skulle avfall från en industri kunna bli råvara i en annan och spillvärme från industrin skulle kunna användas till fjärrvärme.
Läs mer om Hållbar kemi 2030 >
... i Stenungsund finns Skandinaviens största anläggning för produktion av förnybart fordonsbränsle från rapsolja?
... Preems bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg producerar biodieseln ACP Evolution Diesel som tillverkas av tallolja?
... Borealis är världsledande på att producera polyeten till högspänningskabel och rör?

Tips!

Vill du komma i kontakt med kollegor i din bransch eller veta mer om branschen? Kontakta Hans Larsson. Är du intresserad av att etablera ett företag inom branschen, kontakta Joel Görsch. Kontaktuppgifter hittar du i vänsterspalten.

Tip a friend