KKN-forum

KKN-forum, eller forum för kulturella och kreativa näringar*, är ett öppet och inkluderade forum för näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer. Forumet syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling inom de enskilda branscherna inom kulturella och kreativa näringar (KKN) samt området i stort.
KKN-forum

* Design och formgivning, Slöjd och hantverk, Media, och Marknadskommunikation, Arkitektur, Dataspel, Mode, Film, Foto, Konst, Litteratur, Kulturarv, Musik, Scenkonst, Upplevelsebaserat lärande och Måltid.

Vad är KKN-forum?

Ett samlingsforum och möjlighet för branscherna inom kulturella och kreativa näringar att mötas, samverka, driva påverkan och bygga relationer som leder till förändring inom respektive bransch och inom kulturella och kreativa näringar som helhet. Business Region Göteborg bjuder in näringsliv, akademi, civilsamhälle, politiker och tjänstemän som är engagerade i utvecklingen av KKN-området.  Vi erbjuder en arena och mötesplats för samtal och bred samverkan, där branscherna ges möjlighet att diskutera och driva sina utvecklingsfrågor.

Varför delta?

I KKN-forumet är en kraftsamling där 15 branscher möts. Hit kommer du som är knuten till kulturella och kreativa näringar ges möjlighet att nätverka, och skapa relationer som kan påverka och driva förändringar för just din bransch och för KKN-området i stort. Här möter du inte bara aktörer från din bransch utan också aktörer från andra branscher inom KKN. I forumet deltar aktörer från det offentliga och från politiken med syfte att lyssna in frågeställningar som branschen lyfter.

Vem deltar?

KKN-forumet är ett öppet och inkluderande fordon med engagerade aktörer från:
- Näringsliv
- Akademi
- Civilsamhälle
- Offentliga aktörer – politiker och tjänstemän
Vill du vara med och påverka och driva förändring i din bransch? Hör av dig till katarina.clase@businessregion.se

När arrangeras KKN-forum?

KKN-forum arrangeras fyra gånger per år. Under 2018 ses vi 20 februari, 8 maj, 18 september och 6 november.
Vi träffas och arbetar med branschens frågeställningar mellan kl 16-17, och därefter finns möjlighet till mingel för ytterligare samverkan.

Hur anmäler jag mig?

En e-postinbjudan skickas från Business Region Göteborg i god tid innan varje tillfälle. I inbjudan finns en anmälningslänk som du fyller i.
Om du inte tidigare fått en inbjudan kontakta: katarina.clase@businessregion.se så ser vi till att du får en.

Välkommen!

 

Tip a friend