Maritima näringar

Maritima näringar är en av Västsveriges prioriterade branscher. Havet och verksamheter som har anknytning till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen. Business Region Göteborg förser dig inom maritima näringar med kunskap och kontakter.
Maritima näringar

Vi hjälper dig

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig i frågor som rör maritima näringar. Genom att kontakta Business Region Göteborg får du hjälp med att hitta rätt person för just din fråga. Du får också information om relevanta nätverk och mötesplatser.

Nätverket Västsvensk Subsea

Är du ett av de spetskompetensföretag som arbetar inom subseaområdet? Eller kan du tillhandahålla den teknik som behövs inom undervattensteknologi och är nyfiken på att komma i kontakt med branschen? Då ska du inte missa chansen att vara med i vårt aktiva och relevanta nätverk inom just subsea. Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea tillsammans med OffShoreVäst.

Läs mer om Västsvensk Subsea här>>

Göteborgs hamn – navet för regionens maritima näringar

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Maritima näringar är ett av Västsveriges prioriterade styrkeområden. I Västsverige finns 3000 maritima företag med omkring 20 000 anställda, vilket motsvarar 45% av landets antal anställda inom maritima näringar.  Företag inom maritima näringar finns representerade i alla Göteborgsregionens kommuner. Maritima näringar omfattar ett stort antal branscher och förutsättningarna ser olika ut inom olika områden.

Den globala maritima marknaden är betydande och uppskattas till drygt 210 000 miljarder kronor och sysselsätter över 200 miljoner människor. Sjöfart och turism utgör de största delarna av den maritima sektorn. Prognosen för de flesta områden som relaterar till den maritima ekonomin talar för fortsatt tillväxt. Fram till 2050 bedöms sjötransporterna öka med närmare 430% globalt, turism och vattenbruk bedöms mer än fördubblas fram till 2030 och havsbaserad vindkraft växter årligen med mellan 20-25%.[1]

De maritima näringarna har satt en tydlig prägel på vårt kustområden. Idag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum genom Göteborgs hamn, centrum för forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling samt svenskt fiskecentrum.

Västra Götalandsregionen har ansvaret för att samordna strategiska aktiviteter i den maritima sektorn i Västra Götaland.

Läs mer om hur Västra Götaland arbetar med den maritima sektorn här>>

[1] En svensk maritim strategi, 2015 - Regeringskansliet

 

Färgbox

Visste du att...
... Volvo Penta är bland de ledande i världen när det gäller inombordsmotorer och kompletta framdrivningssystem för allt från nöjesbåtar till kommersiell sjöfart och industrimotorer?

.. båtbyggartraditionen är stark, i synnerhet på Orust med flera varv för segel- och motorbåtar?

… för att utveckla den maritima näringen och bedriva forskning för miljömässigt hållbar sjöfart har näringsliv och högskola en rad samarbetsprojekt. Exempel på detta är Lighthouse på Chalmers i Göteborg?

Tips!

Vill du bli medlem i nätverket Västsvensk Subsea? Kontakta Hans Larsson. Kontaktuppgifter finns i vänsterspalten.

Tip a friend