Subsea

I Göteborgsregionen finns ett hav av möjligheter inom undervattensteknologi. Gå med i nätverket Västsvensk Subsea och ta del av våra aktiviteter. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten inom branschen.
Subsea

Nätverket Västsvensk Subsea

Driver du företag med kompetens inom subsea-området idag? Eller jobbar du kanske inte alls eller inte enbart med subsea, men den tekniska kompetens som finns i ditt bolag går att applicera inom subsea? Ja, då är du välkommen in i nätverket Västsvensk Subsea. Vi erbjuder nätverksaktiviteter, möjlighet att träffa nya affärskontakter och stort utbyte av kunskap och erfarenheter.

Inom nätverket Västsvensk Subsea erbjuder vi en rad aktiviteter för dig som vill knyta nya affärskontakter och få en bred omvärldsbevakning inom subseaområdet. Här har vi återkommande nätverksträffar, seminarier och work-shops. Vi erbjuder även möjlighet att tillsammans ställa ut eller besöka relevanta konferenser och mässor.

Nyfiken på de som är medlemmar in nätverket idag?

Här är de företag som är med i Västsvensk Subsea Nätverk

Vi vill stärka den västsvenska subseaindustrin

För att kunna stärka det västsvenska subseaindustrin driver Business Region Göteborg i samarbete med OffShoreVäst nätverket Västsvensk Subsea. Vi vill stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen som jobbar med undervattensteknologi inom subseaområdet nationellt och internationellt. Det gör vi genom att arbeta för samverkan mellan företag och på så sätt öka deras attraktionskraft. Vi jobbar för ökad tillväxt genom affärsutvecklande insatser och vi verkar för att öka synlighet för den subseakompetens som finns i Göteborgsregionen och Västsverige.

Färgbox

Den marina näringen är en av Västsveriges prioriterade branscher. Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea där fokus ligger på jobba marknadsorienterat för att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subseaområdet nationellt och internationellt.  RISE Research Institutes of Sweden driver initiativet OffShoreVäst där fokus ligger på innovation och forskning inom offshore-segmentet.

Här kan du läsa mer om OffshoreVäst >  

Satsningen på nätverket Västsvensk Subsea ligger inom ramen för ett EU-projekt som Business Region Göteborg har fått finansierat av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden samt Västra Götalandsregionen.

 

subsea logo partners

 

 

Vill du bli medlem i nätverket Västsvensk Subsea?
Kontakta Hans Larsson. Kontaktuppgifter finns i vänsterspalten.

 

Tip a friend