Miljötekniknäringar

Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot global utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Göteborgsregionens företag har stor kompetens kring tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Business Region Göteborg förser dig som vill utveckla ditt företag inom miljöteknik med kunskap och kontakter.
GREEN GOTHENBURG – EN HÅLLBAR STAD, ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur miljöteknikklustret i Västsverige ser ut, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Vi förmedlar kontakter och skapar mötesplatser. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Här eller internationellt.

Gröna exportmöjligheter

Göteborgsregionen kan stoltsera med många företag som är duktiga på tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Driver du ett sådant företag här i regionen och är redo för export, så kontakta Green Gothenburg. Vi förser dig med kunskap, vägledning, internationella nätverk och kontakter.

Läs mer om Green Gothenburg här>> 

Testbäddar Göteborg

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en tung industristad till att bli en attraktivare och grönare storstad vid havet. Vi har bland annat skapat förutsättningar för hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

För att lyckas med detta samarbetar vi. Ett exempel på gott samarbete är hur ett stort antal aktörer i Göteborg inom industri, forskning och samhälle tillsammans jobbar med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity. Inom ElectriCity skapas en plattform för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare kollektivtrafik. Till exempel nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring.

Läs mer här: https://www.businessregiongoteborg.se/sv/samverka/innovation/testbaddar

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Färgbox

Visste du att…
… i Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende till år 2030.
… att Göteborgs fjärrvärmenät är en förebild i hela Europa och började utvecklas av Göteborg Energi redan 1952, när stadens första kraftvärmeverk Rosenlund byggdes. Idag är fjärrvärmenätet cirka 120 mil långt, från Ale i norr till Askim i söder.
… just nu pågår HSB Living Lab i Göteborg. Där tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare ska skapas framtidens boende i tredje generationens Living Lab.

Minska ditt företags energikostnader

Vill du minska ditt företags löpande energikostnader? Vill du öka din konkurrenskraft, göra en insats för miljön och kanske förbättra ditt inomhusklimat? Gör då som flera hundra andra företag, ansök om stöd för energikartläggning. Med stödet kan du få upp till 50 000 kronor för att göra en energikartläggning och få koll på energianvändningen i ditt företag. En energikartläggning kan ge dig den kunskap du behöver för att utföra energisparande åtgärder, en investering som i snitt återbetalar sig själv inom tre år. Läs mer på www.hallbarutvecklingvast.se

Tips!

Vill du veta mer om Green Gothenburg och gröna exportmöjligheter? Kontakta Sofia Mc Connell. Kontaktuppgifter finns i vänsterspalten.

 

Tip a friend