Stadsutveckling

Göteborgsregionens tillväxt betyder att regionen förändras. 1 000 miljarder kronor ska investeras under de kommande 20 åren. Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg.
Stadsutveckling

Nordens största stadsutvecklingsprojekt    

Älvstaden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek.

Framväxten av Älvstaden utgör en viktig kugge i Göteborgs framtid. Större delen av centrala Göteborgs nya bostäder kommer att byggas här, närmare bestämt 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser som ska byggas på båda sidor av Göta Älv.

Att bebygga och utveckla ett område stort som Älvstaden kräver stora investeringar och hållbara lösningar. Det krävs innovativa idéer inom trafiksystem, smarta energilösningar och olika typer av bostäder som många har råd med. Kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsmöjligheter.

Strategiska infrastruktursatsningar

Stora infrastrukturprojekt som är del av västsvenska paketet håller nu på att byggas eller är i planeringsfasen. Det ska göra det lättare för människor att ta sig fram i och till staden, skapa en bättre miljö och ge förutsättningar för tillförlitligare transporter för näringslivet i Göteborgsregionen.

Västsvenska paketet innehåller bland annat en järnvägstunnel under centrala Göteborg (Västlänken), en tunnel under Göta älv (Marieholmstunneln) och en bro mitt i centrala Göteborg (Hisingsbron).

Det finns visioner och arbeten som strävar mot att binda ihop Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn via utvecklad infrastruktur till en ny europeisk framtidsregion. Tre länder, fyra storstadsregioner och två huvudstäder – detta är The Scandinavian 8 million city. Göteborg blir därmed ett nav och en mittpunkt i Skandinavien.

Hållbar tillväxt

Fokus ligger i dag på att utveckla Göteborg till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. En grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Business Region Göteborg har insyn i planerade och pågående satsningar - vår roll är att bevaka näringslivsperspektivet.

Färgbox

 

Visste du att…
… Göteborgsregionen ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Andra städer och regioner kommer hit för att göra studiebesök, se hur vi jobbar och träffa teknikleverantörer. För mer information ser Green Gothenburg.

 

Tip a friend