Investeringar

Genom kunskap och erfarenhet i genomförandet av små och stora investeringar hjälper vi dig att utveckla verksamheten.
Investeringar

Vi erbjuder olika formera av investeringshjälp efter ditt behov

När du genomför investeringar i befintliga verksamheter finns vi här för att hjälpa till. Vare sig det handlar om strategiska allianser, joint ventures, FoU-samarbeten, nyetableringar, expansionsinvesteringar, förvärv eller kapitalinvesteringar. Business Region Göteborg har omfattande kunskap och erfarenhet i genomförandet av små och stora investeringar för att utveckla en verksamhet.

Färgbox

Business Region Göteborg erbjuder All Inclusive etableringsservice. En kostnadsfri och konfidentiell rådgivning för dig som vill etablera eller investera i Göteborgsregionen.

 

Tip a friend