Affärsmöjligheter inom Italiensk fiberutrullning

Business Sweden

Ekelundsgatan 1, 411 18 GÖTEBORG

fredag 13 oktober 2017

08:30 - 10:30

Business Sweden Italien, i samarbete med GREAT och Business Region Göteborg, bjuder in till seminarium om den stora investering inom fiberoptik som just nu sker i Italien.
Opportunities in Italy

Business Sweden Italien kommer bland annat informera om den delegation till Italien som de anordnar med Statssekreterare Alf Karlsson 27-28 november med fokus på fiberoptik och digitalisering. De kommer även berätta om den affärsutveckling de driver för svenska bolag på plats i Italien för att de ska kunna ta del av de stora affärerna och möjligheterna som finns. Se bifogad inbjudan för mer information.

Bakgrund

Italiens regering tog beslut under 2016 att investera i att bygga ut fiberoptik i hela Italien då endast 21 % av befolkningen har tillgång till 30 Mb/S Internet. Italienska Enel (ett av världens största energiföretag) har vunnit två upphandlingar till ett värde av 5,3 miljarder Euro för att förverkliga investeringen. Enel grundade Open Fiber (ägs till 50 % av Enel och till 50 % av italienska staten) i samband med att de vann upphandlingarna och Open Fiber blir således ensam beslutsfattare, ägare av fibernätet och ansvarig för utrullningen. I mars 2016 anordnade Business Sweden Italien en delegationsresa i samarbete svenska Ambassaden i Rom med 16 svenska företag, Svenska Stadsnätsföreningen och RISE till Rom för att ha strategiska möten med Enel och Open Fiber.

Affärsmöjligheten

Open Fiber lägger ut fiberutrullningen i hela städer och på landsbyggden på entreprenad och det finns god chans för svenska erfarna företag att ta sig an fiberutrullning i flertalet italienska städer och regioner (även tillsammans med lokala partners) då det är stor brist på leverantörer. Svenska bolag har olika möjligheter:

  • Gå ihop i ett konsortium med svenska och/eller utländska aktörer för att buda på en hel stad/region
  • Bli underleverantör till en aktör som redan vunnit en stad/region

Aktiviteter

Business Sweden Italien har jobbat strategiskt med svenska företag sedan september 2016 för att öppna dörrar och främja svensk teknologi i Italien och håller just nu på att planera en delegationsresa med Statssekreterare Alf Karlsson 27-28 november. Denna delegation blir en fortsättning i vårt arbete med att stötta svenska företag att ta sig in på den italienska marknaden och vi vill involvera svenska bolag som ser långsiktigt på i Italien.

Utöver detta utför Business Sweden partner- och kundsökningar, stöttar med lokal etablering och stakeholder management. 

Anmälan 

maria.dahlberg@business-sweden.se (skriv ett mail med namn, titel och företag på de som vill delta senast den 11 oktober)

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend