Aktiviteter under Almedalen 2018

Visby, Gotland

Visby, Gotland

tisdag 3 juli - 8 juli 2018

08:00 - 20:00

Under 2018 års Almedalsvecka finns Business Region Göteborg representerat i flera debatter, samtal och workshops då politiker, beslutsfattare och samhällsengagerade personer möts i Visby för att nätverka och debattera aktuella samhällsfrågor.
Aktiviteter under Almedalen 2018

Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?

Tid: 3 juli, kl 9:00-10:00
Plats: Västsvenska Arenan, Havet

Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?
Det svenska elnätet börjar slå i taket vad gäller kapacitet till större städer. Vi frågar oss hur mycket elintensiv verksamhet det svenska elnätet klarar.

Sverige har de senaste åren uppvaktats av flera stora och elintensiva industrier såsom Northvolt samt stora datacenters. Flera svenska städer försöker locka till sig nyetableringar och erbjuder tillgång till förnybar elenergi. Parallellt pågår både en elektrifiering av transportsektorn och en intensiv urbanisering som ytterligare ökar efterfrågan på el. 

Medverkar:
Moderator: Lars Mogensen, Journalist, Lokatt Media

 • Anders Berger, Director Public Affairs, AB Volvo
 • Maria Strömbergchef kluster och innovation, Business Region Göteborg
 • Malin Werner, tf Divisionschef nät, Svenska Kraftnät
 • Alf Engqvist, VD och koncernchef, Göteborg Energi
 • David Hellström, marknadsdirektör, Göteborg Energi
 • Elisabeth Undén, (MP), kommunalråd
 • Axel Josefsson, (M), oppositionsråd
 • Penilla Gunthe, (KD) ledamot Näringsutskottet, Riksdagen

Arrangör: Göteborgs Stad och Göteborg Energi

Läs mer här »

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?

Tid: 3 juli kl 13:30-14:30
Plats: Västsvenska Arenan, Havet

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?
Kan städer skapa ytterligare attraktivitet för internationella företag att etablera sig och underlätta för lösningar vidare ut på en global marknad? Kan testbäddar vara en del av lösningen? Testbädd Göteborg ett exempel som bygger på samverkan mellan staden, näringslivet, akademi och institut.

Efter seminariet fortsätter samtalet i gröngräset utanför Västsvenska Arenan.

Medverkande:
Moderator: Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation, Business Region Göteborg

 • Peter Berggren, Bolagsansvarig, Göteborgs Stadshus
 • Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet
 • Pia Sandvik, CEO, RISE
 • Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers Tekniska Högskola
 • Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande, Vinnova
 • Didier Schreiber Senior vice President of Innovation CEVT
 • Lars Stenqvist, Executive Vice President Group Trucks Technology, Volvo Group
 • Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs Stad
 • Lars Hjälmered, (M), riksdagsledamot

Arrangör: Göteborgs Stad och Business Region Göteborg

Läs mer här »

Hur kan kooperation, ideell- och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin?

Tid: 3 juli, kl 14:00-14:50
Plats: Uppsala universitet Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, B-huset, Sal B22

Hur kan kooperation, ideell- och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin ?
Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi diskuterar olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar.

Medverkande:

 • Azadeh Rojhan Gustavsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Johanna Giorgi, Tillväxtverket
 • Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion
 • Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
 • Heidi Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Jan Svensson, Mikrofonden
 • Jan Edén, Svensk Kooperation
 • Eva-Lena Ahlbin, ViceVD, Business Region Göteborg

Arrangör:
Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Mikrofonden Sverige

Läs mer »

Tillgängliga personer och många jobb – vad är egentligen problemet?

Tid: 4 juli, kl 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, Skogen

Tillgängliga personer och många jobb – vad är egentligen problemet?
Företagen och offentliga sektorn skriker efter kompetens medan framförallt utrikesfödda, står utan jobb. Varför? Är avtal, lagar, regler och attityder hinder?  Är vi tillräckligt nytänkande och kompromissvilliga för att lyckas?


Medverkande: 
Moderator: Anna-Lena Johansson,
verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg

 • Peter Jeppsonvice VD, Svenskt Näringsliv
 • Nicklas SimonssonArbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad
 • Hampus Magnusson(M), oppositionsråd
 • Marina Johansson, (S) kommunalråd, Göteborgs Stad
 • Thomas Perssongeneraldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskola
 • Anna Jensen Naatikka, Förbundssekreterare IF Metall
 • Maria Mindhammar, Överdirektör Arbetsförmedlingen

Läs mer »

Avfall blir till resurs - industriell symbios

Tid: Onsdag 4 juli kl 15:00-15:40

Plats: Syregården i Almedalen, Södra Kyrkogatan 6, Visby

Avfall blir till resurs - industriell symbios 
Den enes avfall eller restprodukt blir en annans råvara, genom samarbete mellan organisationer blir systemet mer effektivt än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Vem bär ansvaret? Vem står för finansieringen? Vem tar initiativet? Vilka förebilder finns idag som vi kan inspireras av? 

Vi lyfter exempel som hur fiskrens från en fabrik kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning istället för att slängas. Hur kan vi få fler kommuner och företag att tänka symbios? En väg att nå fler är att visa på affärsmodellen, vid samverkan kan parterna reducera kostnader. Diskussion om hur vi kan göra bättre, vad saknas för resurser, vem bär ansvaret och vem ska ta initiativet? 

Medverkande:
Moderator: Johanna Stål, juryledamot Gothenburg Sustainability Award, chefredaktör Camino 

 • Peter Carlsson (symbiosutvecklare, Sotenäs symbioscentrum)
 • Gustaf Zettergren (miljöchef Västra Götalandsregionen)
 • Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation, Business Region Göteborg

Arrangör: Syre Göteborg och Nyhetsmagasinet Syre

Läs mer »

Samverkan vid produktion - outnyttjad potential 

Tid: Fredag 6 juli kl 13:30-14:30 
Plats:  Västsvenska Arenan, Havet

Samverkan vid produktion - outnyttjad potential 
Om det finns en metod som kan omvandla ett företags avfall till en resurs för ett annat företag - borde inte metoden ses som självklar i varje verksamhet? Metoden heter industriell symbios och ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel energi och materialströmmar. Vad är det som krävs för att planera för samverkan redan i planeringsfasen och vem bär ansvaret för genomförandet? Är det alltid företagen eller har kommunen ett ansvar med? Vi ska lyfta några exempel på industriell symbios i Sverige och även årets pristagare av Gothenburg Sustainability Award som i år delas ut på temat samverkan vid produktion. 

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon svenska kronor och visar vad som är möjligt i kampen för en ljusare framtid. Göteborgspriset för hållbar utveckling har delats ut årligen sedan år 2000. 
www.gothenburgaward.com » 

Medverkande:
Moderator: Malin Aghed

 • Claes Redberg, andre vice ordförande Miljönämnden Västra Götalandsregionen
 • Björn Siesjö, Göteborgs stadsarkitekt samt juryledamot Göteborgspriset för hållbar utveckling
 • Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation, Business Region Göteborg

Arrangör: GAME

Läs mer »

 

Färgbox

Under vecka 27 samlas varje år politiker, beslutsfattare och samhällsengagerade personer i Visby för att nätverka och debattera aktuella samhällsfrågor. Göteborgs Stad deltar sedan 2012 i Almedalsveckan som en del av den Västsvenska Arenan tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Syftet är att gemensamt lyfta lokala och regionala frågor i den nationella debatten och att öka synligheten för Västsverige i Almedalen. Genom en gemensam plattform kan de västsvenska frågorna få större nationell genomslagskraft. ​​​​

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend